ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
จักรพรรดิ์ สวัสดี
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Jakrapand Sawasdee


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : เก่าไป ใหม่มา หมายเลข 2
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : จิตรกรรมผสม
ขนาด (ซม.) : 180 x 180 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Exist the Old, Enter the New, No. 2
Date : -
Technique : Mixed technique
SIZE (cm) : 180 x 180 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.