ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
จักรกฤช น่าเยี่ยม
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Jakkrit Nayiam


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : อาชญากรเดือน 9 ตัวที่ 98
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : สีอะครีลิคบนผ้าใบ
ขนาด (ซม.) : 165 x 185 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Month 9 Criminal No.98
Date : -
Technique : Acrylic on canvas
SIZE (cm) : 165 x 185 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.