ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
จักกาย ศิริบุตร
เกิด :
2512
รางวัล/เกียรติยศ :
2552 - นักออกแบบแห่งปี การออกแบบสิ่งทอ ศูนย์นวัตกรรมการออกแบบ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Jakkai Siributr
Born :
1969
Education :
- B.A. in Textile / Fine Arts, 1992 Indiana University, Bloomington.
- M.S. in Printed Textile Design, 1996 Philadelphia University.
Solo Exhibition :
1998 - Jakkai On Line, 2 Oceans 23, Bangkok, Thailand.
2001 - Hiatus, Eat Me, Bangkok, Thailand.
- Oia! Threads of a Greek Journal, 2 Oceans 23, Bangkok, Thailand.
2002 - Hounds Under Foot, H Gallery and Eat Me, Bangkok, Thailand.
2003 - Revel, BMW Meets Arts III and H Gallery, Bangkok, Thailand.
2004 - Indigen, The Intercontinental, Bangkok, Thailand.
2005 - ArtPosition, Murten, Switzerland.
- Strange Land, H Gallery, Bangkok, Thailand.
2008 - Temple Fair, Tyler Rollins Fine Art, New York, NY.
2010 - Karma Cash & Carry, Tyler Rollins Fine Art, New York, NY.
2011 - Shroud, The Art Center, Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand.
Selected Exhibitions :
1996 - Printed Fabric Show, Golden Pailey Design Center, Philadelphia, Pennsylvania.
1997 - Festival of Woven Arts, Goethe Institute, Bangkok, Thailand.
1999 - Crossroads of Thailand, 2 Oceans 23, Bangkok, Thailand.
2007 - Perversion/Subversion, Bangkok International Art Festival, Playground Gallery, Bangkok, Thailand.
2009 - Viewpoints and Viewing Points – The 2009 Asian Art Biennial, National Taiwan Museum of Fine Arts.
- Truly Truthful, Art Asia, Miami, FL.
- Asian Contemporary Art Week, Open Portfolio, Rubin Museum of Art, New York, NY.
- Dreaming in Public, Gallery Soulflower, Bangkok, Thailand.
2010 - Artists Scarecrow Rice Paddy, Chiang Mai, Thailand.
2011 - Bangkok, DOB Hualamphong Gallery, Bangkok, Thailand.
- Here / Not Here- Buddha Presence in Eight Recent Works, Asian Art Museum of San Francisco, San Francisco, CA.
Awards :
2001 - Rockefeller Foundation Bellagio Grant
2009 - Design of the Year 2009, Textile and Fabric Design


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : (ความรัก)
ปีสร้าง (พ.ศ.) : 2554
เทคนิค : -
ขนาด (ซม.) : 110 x 110 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Love
Date : 2011
Technique : SEQUINS, EMBROIDERY, HAND STITCHING ON CANVAS
SIZE (cm) : 100 x 110 cm.
COLLECTION : -
Title : Karma Cash & Carry
Date : -
Technique : Installion
SIZE (cm) : -
COLLECTION : -
Title : Reciprocity
Date : 2010
Technique : Assorted Fabric on Canvas
SIZE (cm) : 170 x 130 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.