ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
จักรพันธ์ วิลาสินีกุล
เกิด :
12 ตุลาคม 2507
ที่อยู่ :
247/69 ถ.กาญจนาภิเษก ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10700.
การศึกษา :
2525-30 ศิลปบัณฑิต สาขาประติมากรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
2533-37 Diplom Bildhauerei, Die Staatliche Akademie der Bildenden Kunste, Karsruhe ประเทศเยอรมันนี
นิทรรศการกลุ่ม :
2504-2508, 2513-2521, 2523-2528 - การแสดงงานศิลปกรรมแห่งชาติ
2519-2522,2524-2528 - นิทรรศการจิตรกรรมบัวหลวง
2521 - แสดงงานกับกลุ่มศิลปากร 20
2521-2531 - แสดงงานกับศิลปินกลุ่มลานนา เชียงใหม่
2531 - การแสดงจิตรกรรมร่วมสมัยจากประเทศไทย A View from Thailand
2535 - การแสดง 73 ศิลปินไทย ศิษย์ศิลป์ พีระศรี พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป
2535 - การแสดงนิทรรศการจิตรกรรมและประติมากรรมในวาระครบรอบ 50 ปี ของธนาคารแห่งประเทศไทย
รางวัล/เกียรติยศ :
2529 - รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 3 เหรียญทองแดง ประเภทประติมากรรม การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ คัร้งที่ 32
2529 - รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 3 เหรียญทองแดง ประเภทประติมากรรม การแสดงศิลปกรรมแห่งประเทศไทยครั้งที่ 32
2530 - รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 3 เหรียญทองแดง ประเภทประติมากรรม การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 33
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Jakapan Vilasineekul
Born :
October 12, 1964
Education :
1980 - College of Fine Arts, Bangkok.
1982-1987 - Bachelor of Fine Art (Sculpture)The Faculty of Painting Sculpture and Graphic Arts,
Silpakorn University, Bangkok.
1990-1994 - Diplom Bildhauerei,Die Staatliche Akademie der Bildenden Kunste, Karsruhe, Germany.
Awards :
1984 - Representative from Thailand in the 2nd ASEAN Youth Painting Workshop and Exhibition, Malaysia.
1986 - The 3th Prize (Sculpture), The 32nd National Exhibition of Art, Bangkok.
- The 2nd Prize, The 3rd Exhibition of Contemporary Art by Young Artists, Bangkok.
1987 - The 3rd Prize, (Sculpture), The 33rd National Exhibition of Art, Bangkok.
1988 - Selected as TheYoung Artist of the Year'88 (Sculptor), The Art Gallery of Silpakorn University, Bangkok.


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : หญิงสาว หมายเลข 2
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : ปูนปลาสเตอร์
ขนาด (ซม.) : สูง 70 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Woman No.2
Date : -
Technique : Plaster cement
SIZE (cm) : H. 70 cm.
COLLECTION : -
ชื่องาน : พระบรมสาทิสลักษณ์
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : -
ขนาด (ซม.) : -
ผู้ครอบครอง : -
ชื่องาน : ช้างตายทั้งตัวเอาใบบัวมาปิด
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : ขี้เลื่อย กระสอบ เก้าอี้ ถัง
ขนาด (ซม.) : สามารถเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับการติดตั้ง
ผู้ครอบครอง : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.