ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
เจด็จ ชนะประสพ
-------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Jadet Channaprasop


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : พิธีกรรมทางศาสนา
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : เทคนิคผสม
ขนาด (ซม.) : 140 x 200 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Religion Rutual
Date : -
Technique : Mixed technique
SIZE (cm) : 140 x 200 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.