ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
อิทธิพล พัฒรชนม์
เกิด :
28 พฤศจิกายน 2522
ที่อยู่ :
19/125 ซอยวัดไผ่เขียว ถนนสรงประภา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
โทร :
0-2565-4286, 081-345-4027
อีเมล์ :
ittiphon77@hotmail.com
เว็บไซต์ :
www.rama9art.org/ittiphon
การศึกษา :
- ปริญญาตรี (ศิลปะไทย) คณะศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กรมศิลปากร
นิทรรศการเดี่ยว :
2546 - "สงบ-ศรัทธา" ร้านหนังสือเดินทาง กรุงเทพฯ
2547 - "ความสงบ" ร้าน Hemlock กรุงเทพฯ
2553 - "อิทธิพลแห่งศรัทธา" หอศิลป์จามจุรี กรุงเทพฯ
นิทรรศการกลุ่ม :
2538 - นิทรรศการศิลปกรรม ยุวพัฒน์ ครั้งที่ 2
2539-2540 - นิทรรศการนักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษา เสาวภา
2541 - นิทรรศการนักศึกษา วิทยาลัยช่างศิลป์ กรมศิลปากร
2542 - นิทรรศการศิลปกรรม เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ครั้งที่ 4-8, 10
2543 - นิทรรศการนักศึกษา ภาควิชา ศิลปะไทย ในงานวันดอกไม้บานอร่ามสวนหลวง
- นิทรรศการนักศึกษา คณะศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เนื่องในงานวันมรดกโลก พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อยุธยา
- นิทรรศการวันไหว้ครู วิทยาลัยช่างศิลป์ กรมศิลปากร
- นิทรรศการจิตรกรรมบัวหลวง ครั้งที่ 25, 26, 29, 30, 31
2545 - นิทรรศการ ศิลปะไทย สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กรมศิลปากร
- "ซึ้งกับเส้น เล่นกับสี " ชัยศรีอาร์ต แอนด์ แกลเลอรี่
- "ในหลวงในหัวใจศิลปิน"
2547 - "5 ทศวรรษ มหกรรมศิลปะศึกษา-ช่างศิลป์
- "เส้นสาย-ลายสี 72 พรรษา มหาราชินี"
2548 - "60 ปี เย็นศิระเพราะพระบริบาล"
2549 - นิทรรศการศิริราชรวมใจศิลปิน ถวายพระพร ครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี
- "นิทรรศการความงามที่แตกต่างสู่จิตวิญญาณตะวันออก" นัมเบอร์วัน แกลเลอรี่ กรุงเทพฯ
- "ศิลปินกับความประทับใจต่อในหลวง"
2550 - นิทรรศการจิตรกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
2551 - "จิตรกรรมต้นแบบภาพปักไทย ครั้งที่ 2" มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
รางวัล/เกียรติยศ :
2539 - รางวัลเกียรติยศ ศิลปกรรม ป.ต.ท. ครั้งที่ 11
2540 - รางวัลชมเชย แข่งขันทักษะวิชาชีพ ประเภท วาดเส้นระดับภาคกลาง
2541 - รางวัลที่ 3 จิตรกรรมไทยแบบประเพณี วิทยาลัยช่างศิลป์ กรมศิลปากร
2543 - รางวัลชมเชย การประกวดจิตรกรรมเพื่อเป็นแบบลายปักผ้า โดยมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
2544 - รางวัลดีเด่น จิตรกรรมบัวหลวง ต้นแบบภาพปัก เพื่อมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
2549 - รางวัลชมเชย จิตรกรรมต้นแบบภาพปักไทย โดยมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Ittiphon Phattarachon
Born :
November 28, 1979
Address :
19/125 Soi.Wat Paikeaw Songprapa rd. Seekan Donmuang, Bangkok 10210
Tel :
0-2565-4286
E-mail :
ittiphon77@hotmail.com
Website :
www.rama9art.org/ittiphon
Education :
- Saowabha Vocation College
- College of Fine Art
- B.F.A.(Thai Art) Bunditpatanasilp Institute
- Graduate School (Thai Art) Silpakorn University
Solo Exhibition :
2003 - Serenity-Faith at Passport Bangkok
2004 - Serenity at Hemlock Bangkok
2010 - INFLUENCE OF FAITH at Jamjuree Art Gallery
Selected Exhibitions :
1995 - 2nd Uwaphat Art Exhibition
1995-1997 - Art Exhibition by students of Saowabha Vocation College
1998 - Art Exhibition by students of the College of fine arts
1999 - 4th - 8th,10th Art Exhibition in the Cerebration for the Auspicious Occasion of Her Majesty the Queen.
2000 - Art Exhibition by students of Thai Art, SuanLuang Rama IX
- 1st Art Exhibition by students of Bunditpatanasilp Institute./ Musical Art Centre
- 2nd Lottery Art Award Exhibition
- Art Exhibition by students of Bunditpatanasilp Institute ,Ayutthaya World Heritage Day ,National Museum Ayutthaya.
- Teacher Memorial day, College of Fine Art Exhibition.
- 25th,26th,29th,30th,31th Bualuang Exhibition/Queen Gallery.
2002 - Thai Art Exhibition Bunditpatanasilp Institute.
- “Impress with Color & Line” / Chaisri Art &Gallery
- Art Exhibition in Auspicious Occasion of PhraSrinagarindra Baromajajonani.
- The Exhibition of Paintings “ The King in the Heart of the Artist “
2004 - The 5 Decade Anniversary the College of Fine Art Exhibition.
- “Line and Colour” on her Majesty the Queen’s Sixth cycle Birthday.
2005 - The Exhibition of Paintings sixty years of Happiness under his most benevolent and majestic Rule.
2006 - Siriraj Art Exhibition to Commemorate the 60th Anniversary of HM’Accession to the throme of Thailand.
- “Different Beauty to the Oriental Soul” Art Exhibition
- “The Artist with memory in Minds& Hearts of The King”Art Exhibition
2007 - KASIKORNBANK Painting Competition in the Celebrations on the Auspicious Occasion of His Majesty the king’s 80th
Awards :
1996 - Honor Prize, Painting the 11th Petroleum Authority Exhibition Art Competition.
1997 - Consolation Prize, Drawing Section, Vocational Competition central section.
1998 - “ Narit ” Scholarship.
- 3rd prize, Thai Tradition, College of Fine Art Competition.
2000 - Consolation Prize, Embroidery’s Design for Centre of Handicraft’s encouragement Foundation.
2001 - Award Winner, Embroidery’s Design for Bangkok Bank.
2006 - Consolation Prize, The Exhibition of Painting for Thai Embroidery.
2007 - The 3rd,Thai Red Cross Societ,Royal Medal.


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : ศรีสองรัก
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : Acrylic & Gold Leaves on canvas
ขนาด (ซม.) : 50 x 40 cm.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Sri Song Ruk Jedi
Date : -
Technique : Acrylic & Gold Leaves on canvas
SIZE (cm) : 50 x 40 cm.
COLLECTION : -
ชื่องาน : รูปลักษณ์แห่งศรัทธา 12
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
ขนาด (ซม.) : 200 x 140 cm.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Forms of Faith 12
Date : -
Technique : Acrylic & Gold Leaves on canvas
SIZE (cm) : 200 x 140 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.