ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
อิทธิพล ตั้งโฉลก (2489-2564)
เกิด :
12 กุมภาพันธ์ 2489
เว็บไซต์ :
www.rama9art.org/ithipol
ศิลปินแห่งชาติ :
ศิลปินแห่งชาติ ประจำปี 2551 สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม)
การศึกษา :
2513 - ศิลปบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร
2518 - ศิลปมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยแห่งรัฐวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา
นิทรรศการเดี่ยว :
2543 - "สีสันแห่งแสง" สุรพล แกลเลอรี่ กรุงเทพฯ
2551 - "ปัญญาญาณและปรีชาญาณ" หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร กรุงเทพฯ
นิทรรศการกลุ่ม :
2512 - การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 19
2513 - นิทรรศการภาพพิมพ์นานาชาติแห่งเอเซีย สหรัฐอเมริกา
2515 - นิทรรศการวาดเส้นต้นแบบนานาชาติ ครั้งที่ 3 ยูโกสลาเวีย
2523 - นิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัยเอเซียน ฟูกูโอกะ ญี่ปุ่น
2527 - นิทรรศการภาพพิมพ์โลก ครั้งที่ 4 เฟรดริคสแตด นอร์เวย์
2534 - นิทรรศการเดี่ยวศิลปะ อิทธิพล ตั้งโฉลก พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรุงเทพฯ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Ithipol Thangchalok (1946-2021)
Born :
February 12, 1946
Address :
94/10 Ban Krang Muang, Onnuj 17 Road, Suanluang, Bangkok 10250
Tel. :
0-2300-3329
Website :
www.rama9art.org/ithipol
National Artist :
National Artist 2008, Visual Arts (Painting)
Education :
1963 - 65 - School of Fine Arts, Bangkok
1966 - 70 - B.F.A. (Graphic Art), Silpakorn University, Bangkok
1973 - 75 - M.F.A. (Painting), University of Washington, Seattle, Washington, U.S.A.
Solo Exhibition :
1991 - Recent Paintings, The National Gallery, Bangkok
2000 - The Color of Light, Surapon Gallery, Bangkok
2002 - Matter of The Mind The Gallery of Faculty of Painting Sculpture and Graphic Arts, Silpakorn University, Bangkok
2006 - A Primal Spirit The Gallery of Faculty of Painting Sculpture and Graphic Arts, Silpakorn University, Bangkok
2008 - Intuition and Intellect, Art Gallery of Silpakorn University, Bangkok
Selected Exhibitions :
1969 - 19th National Exhibition of Art, Bangkok
1970 - International Graphic Arts Exhibition of Asia, U.S.A.
1971 - 9th International Biennial of Graphic Arts, Ljubljana,Yugoslavia
- 11th International Biennial Exhibition of Art, Sao Paulo, Brazil
- 20th National Exhibition of Art, Bangkok
1972 - 3rd International Exhibition of Original Drawings, Rijeka, Yugoslavia
- 36th International Biennial Exhibition of Art, Venice, Italy
- 2nd International Biennial of Graphic Arts, Frechen,West Germany
- 21st National Exhibition of Art, Bangkok
- 2nd Contemporary Thai Artists, Copenhagen, Denmark
1973 - Bangkok Arts Festival'73, Bangkok
- 10th International Biennial of Graphic Arts, Ljubljana,Yugoslavia
- 12th International Biennial Exhibition of Art, Sao Paulo, Brazil
1974 - 4th International Exhibition of Original Drawings, Rijoka, Yugoslavia
- 5th International Print Biennial, Krakow, Poland
- 22nd National Exhibition of Art, Bangkok
- 3rd International Biennial of Graphic Arts, Frechen,West Germany
1975 - 40 Paintings from American Universities, U.S.A.
- Sixtieth Annual Exhibition of Northwest Artists, Seattle, U.S.A.
1976 - The Collagraph :
A New Print Medium, Pratt Graphics Center, N.Y., U.S.A.
- Contemporary Art of Thailand, Bonn, West Germany
- Bangkok Metropolitan Bank Art Exhibition, Bangkok
- Intergrafix'76, Berlin, German Democratic Republic
- 2nd Anniversary Art Exhibition, The Bhirasri Institute of Modern Art, Bangkok
1977 - 1st Art Exhibition by the Members of the Faculty of Painting Sculpture and Graphic Art, Bangkok
- Art Exhibition of Silpakorn 20, Bangkok
- 3rd Anniversary Art Exhibition, The Bhirasri Institute of Modern Art, Bangkok
- TISCO Invitation, Bangkok
- Art Exhibition on the Occasion of Opening the National Gallery, Bangkok
- 12th International Biennial of Graphic Art, Ljubljana,Yugoslavia
- 24th National Exhibition of Art, Bangkok
- Bua Luang Art Exhibition, Bangkok
1978 - 2nd Art Exhibition by the Members of the Faculty of Painting Sculpture and Graphic Art, Bangkok
- 4th Anniversary Art Exhibition, The Bhirasri Institute of Modern Art, Bangkok
- The Christchurch Arts Festival International of Drawings, Christchurch, New Zealand
- The International Exposition, Junij 1978', Ljubljana,Yugoslavia
- Norwegian International Print Biennale, Fredrikstad , Norway
- 6th International Exhibition of Original Drawings, Rijeka, Yugoslavia
- International Exhibition of Graphic Art, Frechen, West Germany
- Singapore Festival of Arts 1978, Singapore
1979 - 3rd Art Exhibition by the Members of the Faculty of Painting Sculpture and Graphic Art, Bangkok
- 8th International Festival of the Arts, Singapore
- 25th National Exhibition of Art, Bangkok
- Contemporary Art Competition 1979, Bangkok
- 13th International Biennale of Graphic Art, Ljubljana, Yugoslavia
- International Triennial of Original Coloured Graphic, Grenchen, Switzerland
- 15th International Sao Paulo Biennial, Sao Paulo, Brazil
- A Retrospective of 25 National Exhibition of Art, Bangkok
1980 - 26th National Exhibition of Art, Bangkok
- 8th International Print Biennial, Krakow, Poland
- Intergrafia 80, Katovice, Poland
- Exhibition of Prizewinning Works from the 4th Norwegian International Print Biennale, Fredrikstad, Norway
- 7th International Exhibition of Original Drawings, Rijeka, Yugoslavia
- International Biella Prize for Prints 1979, Biella, Italy
- Asean Exhibition of Paintings and Photographs, Jakarta and bali, Indonesia
- Contemporary Asian Art Show, Fukuoka, Japan
- Singapore Festival of Arts, Singapore
- 4th Art Exhibition by the Members of the Faculty of Painting Sculpture and Graphic Art, Bangkok
- Art Exhibition and Sale, For the benefit of the Princess Mother's Charities Fund of Thailand On the occasion of Her Royal Highness eightieth birthday.
- A Preview of Thai Contemporary Art, Selected for the Festival of Contemporary Asian Art, FuLuoka, Japan
1981 - 10th Annual Festival of the Arts, Singapore
- TISCO Invitation 1981, Bangkok
- Asean Exhibition of Painting, Graphic Arts and Photography, Thailand, Malaysia, Singapore, Indonesia, The Philippines
- 14th International Biennale of Graphic Art, Ljubljana,Yugoslavia
- Contemporary Art Competition 1981, Bangkok
- Asian Art Bangladesh 1981, Bangladesh
1982 - 28th National Exhibition of Art, Bangkok
- Exhibition of Art, National Bank of Thailand
- 6th Norwegian International Print Biennal, Fredrikstad
- 9th International Triennial of Coloured Graphic Prints, Grenchen, Switzerland
- Contemporary Art Exhibition by the Members of IM, Bangkok
- 8th International Exhibition of Original Drawing,Rijeka,Yugoslavia
- Bangkok Bicentennial Art Exhibition, Rochester, New York
- Contemporary Art of Thailand, Pacific Asia Museum, Pasadena, U.S.A.
- International Prints Exhibition, Singapore
1983 - 29th National Exhibition of Art, Bangkok
- 15th International Biennial of Graphic Art, Ljubljana,Yugoslavia
- 7th International Exhibition of Graphic Art, Frechen,West Germany
- Art in Thailand since 1932, Bangkok
- World Print Four, San Francisco, U.S.A.
1984 - 5th Alabama Works on Paper and International Invitational Exhibition Auburn, Alabama, U.S.A.
- 8th Bristish International Print Biennale, Bradford
- 7th Norwegian International Print Biennale, Fredrikstad
- 9th Exhibition of Original Drawings, Rijeka,Yugoslavia
- 30th National Exhibition of Art, Bangkok
- Thai Contemporary Art 84, River City, Bangkok
- Asean Art Exhibition, Manila, Singapore, Kuala Lumpur, Jakarta, Bangkok
- "Paperwork" by 20 Artists, Bangkok
1985 - 16th International Biennial ot Graphic Art, Ljubliana, Yugoslavia
- International Print Exhibit :
1985 ROC, Taipei, Taiwan
- 9th British International Print Biennale, Bradford
- 11th International Print Biennial 1986, Cracow, Poland
- Contemporary Thai Prints, National Art Gallery, Malaysia
1986 - Contemporary Art Exhibition of Thailand, Asiaworld Gallery, Taipei
- 24 Artists, Bhirasri Institute of Modern Art, Bangkok
- Masterpiece Exhibition, Bangkok
- Thai Contemporary Graphic Art, Bangkok
- Contemporary Drawings, Silpakorn University, Bangkok
- Contemporary Thai Art, Heidelburg, Mannheim, Bonn, Bayreuth
- Thai Reflections on American Experiences, Bangkok
- 5th Seoul International Prints Biennale, Seoul, Korea
1987 - Thai Contemporary Graphic Art, Masterpiece, Bangkok
- 33rd National Exhibition of Art, Bangkok
- Contemporary Art of Thailand, Bad Humburg, West Germany
- Exhibition of Prints by 5 Thai Artists, Nagoya Museum, Kabutaya Gallery, Murazumi Gallery, Japan
- 11th Bua Luang Art Exhibition, Bangkok
- 8th International Bienniale of Art, Valparaiso, Chile
- Contemporary Graphic Art'87, by 26 Artists, River City, Bangkok
- "Landscape" 4th Masterpiece Exhibition, Bangkok
1988 - 17th Festival of the Arts, United World College of South East Asia, Singapore
- 5th Art Exhibition by the Members of the Faculty of Painting Sculpture and Graphic Art, Bangkok
- 34th National Exhibition of Art, Bangkok
- Painting Exhibition "Water" Oriental Hotel, Bangkok
- 7th Contemporary Water Colours Exhibition, White Group, Thailand Cultural Centre, Bangkok
1989 - 35th National Exhibition of Art, Bangkok
- Exhibition of Painting & Prints, Melbourne, Australia
- Art from Thailand, Gilbert Luber Gallery, Philadelphia, U.S.A.
- Asian Watercolours 89, Thailand Cultural Center, Bangkok
- Tradition & Contemporary Paintings from Thailand, Paris, France
- 6th Art Exhibition by the Members of the Faculty of Painting, Sculpture and Graphic Art, Bangkok
1990 - Paintings and Prints 1989- 1990, Viniruj Gallery, Bangkok
- Paintings and Prints 1989-1990, Kabutoya Gallery,Tokyo
- 7th Art Exhibition by the Members of the Faculty of Painting, Sculpture and Graphic Art, Bangkok
1991 - Art Motif 16, Thaniya Plaza, Bangkok
- 8th Art Exhibition by the Members of the Faculty of Painting, Sculpture and Graphic Art, Bangkok
2001 - Root, Open Art Space, Bangkok
2002 - Drawing, Silpakorn University Art Gallery
- 19th Art Exhibition by the Members of the Faculty of Painting, Sculpture and Graphic Art, Bangkok
2003 - Present Perfect, The Bhirasri Institute of Modern Art, Bangkok
- Art in Box, Silom Galleria, Bangkok
2004 - On Painting, Bangkok University Gallery Rungsit Campus
- 50th National Exhibition of Art, National Gallery
2005 - Space and Space, Silpakorn University, Bangkok
2007 - Ratanakosin Island, Historical Records Art Exhibition on the Occasion of His Majesty the King's 80th Birthday Anniversary
- Diligence to Industrious Stone, 24th Art Exhibition by Members of the Faculty of Painting, Sculpture and Graphic Art, Bangkok
- Sea & Landscape Painting Exhibition 2007-2008 Khon Kaen University, Mahasarakam University and the Silom Galleria, Bangkok
- Power of Art, Emjaroen Gallery, Kanjanaburi
Awards :
1969 - 3rd Prize, Graphic Arts,19th National Exhibition of Art, Bangkok 1971
- 1st Prize, Graphic Arts, 20th National Exhibition of Art, Bangkok
1972 - 1st Prize, Graphic Arts, 21st National Exhibition of Art, Bangkok
- Prix du Musse Municipal de Karlovac, 3rd International Exhibition of Original Drawings, Rijeka, Yugoslavia
1974 - 3rd Prize, Graphic Arts, 22nd National Exhibition of Art, Bangkok
1976 - 1st Prize, Graphic Arts, Bangkok Metropolitan Bank Art Exhibition, Bangkok
1977 - 2nd Prize, Graphic Arts, 24th National Exhibitionof Art, Bangkok
- 3rd Prize, Painting, 24th National Exhibition of Art, Bangkok
- 1st Prize, Painting, Bua Luang Art Exhibition, Bangkok
1978 - Biennale Prize, 4th Norwegian International Print Biennale Fredrikstad, Norway
- Medal Prize, 5th International Exhibition of Graphic Art, Frechen, West Germany
1979 - 1st Prize, Graphic Arts, 25th National Exhibition of Art, Bangkok
- Award Winner (Graphic Art) Contemporary Art Competition 1979, Bangkok


ผลงานศิลปิน

Title : Woodcut, February II
Date : 1971
Technique : Woodcut
SIZE (cm) : 82 x 62 cm.
COLLECTION : Collection of Art Center, Silpakorn University, Bangkok
Title : Two Pages Series IX
Date : 1996
Technique : Oil on paper mounted on wood with formica
SIZE (cm) : 160 x 220 x 5 cm.
COLLECTION : -
ชื่องาน : ชุดน้ำและไฟ
ปีสร้าง (พ.ศ.) : 2534
เทคนิค : -
ขนาด (ซม.) : -
ผู้ครอบครอง : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.