ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
อิสราพร อนุพันธ์
เกิด :
4 พฤษภาคม 2526
ที่อยู่ :
33/8 ต.อี่หล่ำ อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33210
โทร :
089-489-23189
การศึกษา :
- ศิลปมหาบัณฑิต ภาควิชาประยุกต์ศิลปศึกษา คณะมัณฑนศิลป์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
นิทรรศการกลุ่ม :
- การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ คร้ังที่ 23
- ร่วมแสดง การแข่งขันศิลปะปูนปั้นแห่งประเทศไทย คร้ังที่ 8
- ร่วมแสดงจิตรกรรมร่วมสมัย พานาโซนิค ครั้งที่ 11
- ร่วมแสดงศิลปกรรม "นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต" คร้ังที่ 20
- ร่วมแสดงศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 24, 25
- การแสดงผลงานศิลปนิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา คณะมัณฑนศิลป์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร คร้ังที่ 2
รางวัล/เกียรติยศ :
2554 - รางวัลสนับสนุนของธนาคารกรุงไทย รางวัลที่ 1การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 57
2552 - รางวัลชมเชย การแข่งขีนศิลปะปูนปั้นแห่งประเทศไทย คร้ังที่ 9 ประเภทผลงานสำเร็จ
- ทุนส่งเสริมการสร้างสรรค์ศิลปะ มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์
2550 - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันศิลปะปูนปั้นแห่งประเทศไทย คร้ังที่ 7 ประเภทผลงานสำเร็จ
- รางวัลเกียรตินิยมเหรียญเงิน "ศิลป์ พีระศรี" การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 25
2548 - รางวัลยอดเยี่ยมการประกวดเพ้นท์รองเท้าและเสื้อยืด งานลานศิลป์ Seacon Street of Art
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Isaraporn Anupan
Born :
May 4, 1983
Tel :
089-489-23189


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : เบิกบาน
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : ไฟเบอร์กลาส, เชื่อมโลหะทำสี
ขนาด (ซม.) : 258 x 330 x 300 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Cheerful
Date : -
Technique : Fiberglass, colored matal welding
SIZE (cm) : 258 x 330 x 300 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.