ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
อินสนธิ์ วงศ์สาม
เกิด :
9 กันยายน 2477 ลำพูน
ที่อยู่ :
109/2 บ้านป่าซางน้อย หมู่ 1 ตำบลบ้านแป้น อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
โทร :
053-521-609
เว็บไซต์ :
www.rama9art.org/inson
ศิลปินแห่งชาติ :
ศิลปินแห่งชาติ ประจำปี 2542 สาขาทัศนศิลป์ (ประติมากรรม)
การศึกษา :
2498-2504 - ศิลปบัณฑิต (ประติมากรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร
2508-2509 - ศึกษาเพิ่มเติมในประเทศฝรั่งเศส
นิทรรศการเดี่ยว :
2504 - องค์ส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
2505 - All India Fine Arts Society of New Delhi, India
- The Arts Council of Pakistan, Karachi Pakistan
2506 - Consulate de France - Istanbul, Turkey
- Plaka Art House, Athens Greece
2507 - Galleria Fuchs, Vienna Austria
2509 - Galleria de Haut Pave, Paris France
2510 - Lichfeld Gallery Conn, USA
2511 - Eleven Gallery, New York USA
2512 - นิทรรศการเดี่ยว De Mena แกลเลอรี่ นิวยอร์ค สหรัฐอเมริกา
2517 - มหาวิทยาลัยศิลปากร ทับแก้ว
2518 - USIS เชียงใหม่
2523 - สมาคมฝรั่งเศส กรุงเทพ
2528 - นิทรรศการเดี่ยว USIS เชียงใหม่
2530 - โรงแรมมณเฑียร กรุงเทพ
2534 - ชุด ดิน น้ำ ลม ไฟ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป์ กรุงเทพ
2552 - "สุดขอบฟ้า" บ้านศิลปินแห่งชาติ มูลนิธิอุทยานธรรมะและหอศิลป์ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน
นิทรรศการกลุ่ม :
2500 - นิทรรศการกลุ่ม หอศิลป์แห่งชาติ กรุงเทพฯ
2501 - นิทรรศการกลุ่ม กลุ่มศิลปินศิลปไทยร่วมสมัย
2520 - นิทรรศการกลุ่ม หอศิลป พีระศรี กรุงเทพฯ
2531 - นิทรรศการกลุ่ม USIS เชียงใหม่
รางวัล / เกียรติยศ :
2500 - เกียรตินิยมอันดับ 2 เหรียญเงิน ประเภทภาพพิมพ์ ของจิตรกรและประติมากรสมาคม
- เกียรตินิยมอันดับ 3 เหรียญทองแดง ประเภทประติมากรรม ของจิตรกรและประติมากรสมาคม
2504 - รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 2 เหรียญเงิน
2505 - รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 3 เหรียญทองแดง
2552 - ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (วิจิตรศิลป์) ประติมากรรม
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Inson Wongsam
Born :
September 9, 1934
Tel :
053-521609
Website :
www.rama9art.org/inson
National Artist :
National Artist 1999, Visual Arts (Sculpture)
Education :
- B.F.A . Silpakorn Univerisity, Bangkok
- Cert.(Decorative Arts) Ecole Nationale Superior des Arts Decoratifs - Paris
Solo Exhibition :
1961 - Tourist Organization for Thailand
1962 - Gilganesh Gallery ,Tehran ,Iran
- The Arts Council of Pakistaqn , Karachi
1963 - Consulate ds France - Istanbul
1964 - Galerie Fuchs , Vienna , Austria
1966 - Galerie de Haut Pave, Paris
1967 - Lichfield Gallery, Conn :
USA
1968 - One Eleven Gallery, NewYork
1969 - De Mena Gallery, NewYork
1974 - Silpakorn University - Nakhon Prathom, Thailand
1975 - USIS Chiengmai,Thailand
1980 - Alliance Francaise - Bangkok
1985 - USIS Chiengmai,Thailand
1988 - Pasang Lumphun Thailand
1991 - National Gallery, Chao Fah Road, Bangkok
1992 - National Bank of Thailand
1993 - Design Com bini Co., Ltd
1999 - The National Gallery, Bangkok
2004 - Recent & Selected Works, Surapon Gallery, Bangkok
2009 - FLY WITH ME TO ANOTHER WORLD, Lumpoon
Selected Exhibitions :
1957 - National Exhibition of Thailand
- International Exhibition, Japan
1958 - Exhibition of Contemporary Thai artists, Bangkok
1962 - All India fine Arts Society of New Delhi
1967 - International Exihibition of Brazil
1977 - Hor Silp Bhirasri Institute of Modern Art. Dice
1985 - Exhibition of Fine Arts - Peoples Republic of China
1986 - Thai investment and Securities
1987 - Northern Thai Artists, Monthien Hotel, Bangkok
1996 - Golden Jubilee Exhibition, Queen Sirikit National Convention Centre, Bangkok
1997 - Marsi Gallery - Pantip Arts Centre, Group show Artist save the Western Thai Forests
1998 - National Gallery - Bangkok, Group show-Artists Save the Forests
- Bangkok City art Project For Asian Games - Group show
Awards :
1958 - Second prize for drawing
- Third prize for painting
1959 - National exhibition of Thailand :
Third prize for painting
1960 - Second prize for graphic art


ผลงานศิลปิน

Title : Discussion
Technique : Woodcarvings
SIZE (cm) : -
COLLECTION : -
Title : Rocking Sculpture
Date : 1997
Technique : Woodcarvings
SIZE (cm) : 12 x 66 x 33 cm.
COLLECTION : -
ชื่องาน : ไม่มีชื่อ
ปีสร้าง (พ.ศ.) : 2503
เทคนิค : ภาพพิมพ์แกะไม้
ขนาด (ซม.) : 126 x 79 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : -
Date : 1960
Technique : -
SIZE (cm) : 126 x 79 cm.
COLLECTION : -
ชื่องาน : โดดเดี่ยว
ปีสร้าง (พ.ศ.) : 2503
เทคนิค : ภาพพิมพ์แกะไม้
ขนาด (ซม.) : 68.5 x 85 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
ชื่องาน : -
ปีสร้าง (พ.ศ.) : 2526
เทคนิค : ประติมากรรมแกะไม้
ขนาด (ซม.) : 12 x 5 x 39 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Clothes Peg
Date : 1983
Technique : Woodcut
SIZE (cm) : 12 x 5 x 39 cm.
COLLECTION : -
ชื่องาน : ชุด Poster เวสป้า
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : ทำเป็นโปสเตอร์
ขนาด (ซม.) : -
ผู้ครอบครอง : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.