ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
เหม เวชกร (2416-2512)
เว็บไซต์ :
www.rama9art.org/hem
การศึกษา :
เรียนวาดเขียนกับอาจารย์ริกอรี่ และศึกษาศิลปด้วยตนเอง
ผลงานสำคัญ :
- ภาพวิจิตร เรื่องขุนช้างขุนแผน 20 ภาพ
- เรื่องพระลอ 15 ภาพ
- เรื่องสุวรรณสามชาดก 1 ภาพ
- เรื่องคาวี 5 ภาพ
- ภาพลายเส้นเรื่องพระลอ 2 ภาพ
- ภาพสีน้ำมันเรื่องคาวี 1 ภาพ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Hem Wechakorn (1903-1969)
Website :
www.rama9art.org/hem
Apprenticed under an Italian painter, Carlo Rigoli while commissioned to do a series of murals at Anandhasamakom Throne Hall.
- Later, he synthesized local expression of line illustration and mural painting with the Western academic technique.
His own style became a trade mark; he introduced anatomy, chiaroscuro, and perspectival devices in his illustrations
on traditional subjects. In 1930, Hem painted the mural at War Phra Sri Rattanasasdaram, taking special care to show
his understanding of anatomy and three-dimensional figures.
Hem, however, became best known for his illustrations for the Ploenchit Press and for Bodaeng magazine.
During the 1930s and 1940s, he drew thousands of ink drawings to accompany anthologies of folk-tales and stories
published in various magazines.
- From Modern Art in Thailand, 1992, Apinan Poshyananda
Experiences :
1930 - Mural Painting, Panel No.69, The Grand Palace, Phra Nakhon, Bangkok
1932 - Work in Illustration for the Ploenchit Press, Bangkok
1943-1945 - Work in Ministry of Education
1960 - Committee, 11st National Exhibition of Art, Bangkok
Illustrated Works
1940-1942 - Chadok
1940 - Khun Chang Khun Phaen
1940 - Kraithong
1940 - Srithanonchai
1942 - Phu Chana Sipthit
1946 - Kaki
1947 - Suwannahongse
- Kawi
- Sri Prach
1953 - Rachatirach
1961 - Pra Apaimanee
1966-1967 - Thai Ghost Story
1967 - Thai History
- Etc.
Exhibitions :
1944 - Art Exhibition by the League of Artists, Chalerm Krung Theatre, Bangkok
1945 - Art Exhibition by the League of Artists, Chalerm Krung Theatre, Bangkok


ผลงานศิลปิน

Title : Chadok
Date : 1940-1942
Technique : Pen and ink drawing
SIZE (cm) : 17 x 24 cm.
COLLECTION : Chulalongkorn University, Bangkok
Title : Khun Chang Khun Phaen
Date : 1945
Technique : Pen on paper
SIZE (cm) : 17.6 x 20.3 cm.
COLLECTION : Chulalongkorn University, Bangkok
ชื่องาน : ภาพประกอบเรื่องสั้น ชุดปีศาจไทย
ปีสร้าง (พ.ศ.) : 2509 - 2510
เทคนิค : สีน้ำบนกระดาษ
ขนาด (ซม.) : 16.5 x 11.2 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : -
Date : 1966-1967
Technique : Watercolour on paper
SIZE (cm) : 16.5 x 11.2 cm
COLLECTION : -
ชื่องาน : ภาพประกอบเรื่องสั้น ชุดปีศาจไทย
ปีสร้าง (พ.ศ.) : 2509 - 2510
เทคนิค : สีน้ำบนกระดาษ
ขนาด (ซม.) : 16.5 x 11.2 ซม.
ผู้ครอบครอง :
Title : -
Date : 1966-1967
Technique : Watercolour on paper
SIZE (cm) : 16.5 x 11.2 cm
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.