ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
หทัยรัตน์ รอดแก้ว
นิทรรศการกลุ่ม :
2554 - "นิทรรศการศิลปะ ผลงานค่ายเยาวชนสร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมัย ครั้งที่ 2" อาคารสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย นครลอสแอนเจลลิส สหรัฐอเมริกา
รางวัล/เกียรติยศ :
2554 - รางวัลที่ 2 เหรียญเงินบัวหลวง การประกวดจิตรกรรมบัวหลวง ครั้งที่ 33
2555 - รางวัลที่ 1 เหรียญทองบัวหลวง การประกวดจิตรกรรมบัวหลวง ครั้งที่ 34
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Hathairat Rodkeaw
Awards :
2011 - Second Prize :
Bualuang Silver Medal, 33th Bualuang Painting Competition
2012 - First Prize :
Bualuang Gold Medal, 34th Bualuang Painting Competition


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : วิถีใต้ หมายเลข 2
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : สีอะคริลิค ฝุ่น บนยางพารา
ขนาด (ซม.) : 170 x 230 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Southern Path No. 2
Date : -
Technique : Acrylic, Temporary on Rubber
SIZE (cm) : 170 x 230 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.