ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
หทัยรัตน์ มณีรัตน์
ที่อยู่ :
สาขาวิชาศิลปกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
โทร :
089-043-1343
eอีเมล์ :
of_olay@hotmail.com
การศึกษา :
- ศิลปมหาบัณฑิต
นิทรรศการกลุ่ม :
2552 - Artitude, ศูนย์ศิลปะฮอฟอาร์ท กรุงเทพฯ
2555 - ศิลปะร่วมสมัย ครั้งที่ 2 หอศิลป์ จามจุรี กรุงเทพฯ
รางวัล/เกียรติยศ :
- รางวัลที่ 3 เหรียญทองแดงบัวหลวง จิตรกรรมร่วมสมัย ครั้งที่ 27 โดยมูลนิธิธนาคากรุงเทพ
- รางวัลเกียรตินิยมเหรียญเงิน ศิลป์ พีระศรี การประกวดศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ คร้งที่ 21
- รางวัลดีเด่น การประกวดศิลปกรม ปตท. คร้งที่ 19
- รางวัลดีเด่น การประกวดจิตรกรรทร่วมสมัย พานาโซนิค คร้งที่ 6
- รางวัลที่ 1 เหรียญทองบัวหลวง จิตรกรรมไทยแนวประเพณี ครั้งที่ 28 โดยมูลนิธิธนาคารกรุงเทพ
- กองทุนส่งเสริมการสร้างสรรค์ศิลปะ มูลนิธิรัฐบุรุษพลเอกเปรม ติณสูลานนท์
- รางวัลที่ 2 เหรียญเงินบัวหลวง จิตรกรรมไทยแนวประเพณี ครั้งที่ 30 โดยมูลนิธิธนาคารกรุงเทพ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Hathairat Maneerat
Address :
Faculty of Architecture, King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang
Tel :
089-043-1343
email :
of_olay@hotmail.com
Education :
M.F.A.
Selected Exhibitions :
2007 - Lightness-Darkness, Teo+Namfah Gallery, Bangkok
2009 - Artitude, Hof Art Gallery, Bangkok
2012 - Exhibition 2nd Contemporary Art Exhibition, Jamjuree Gallery, Bangkok


ผลงานศิลปิน

ชื่อผลงาน : เจดีย์ของแม่ หมายเลข 2
ปีสร้าง : -
เทคนิค : สื่อประสม
ขนาด : 100 x 100 x 270 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Pagoda of mother No.2
Date : -
Technique : Mixed media
Size : 100 x 100 x 270 cm.
Collection : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.