ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
หฤทัย สมใจ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Haruethai Somjai


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : ปรารถนาที่ปลาย-เขา
ปีสร้าง (พ.ศ.) :
เทคนิค : แม่พิมพ์โลหะ
ขนาด (ซม.) : 80 x 60 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Desire
Date : -
Technique : Etching
SIZE (cm) : 80 x 60 cm.
COLLECTION : -
ชื่องาน : ดอกทองของฉัน หมายเลข 1
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : แม่พิมพ์โลหะ
ขนาด (ซม.) : 80 x 60 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : My Flower No. 1
Date : -
Technique : Etching
SIZE (cm) : 80 x 60 cm.
COLLECTION : -
ชื่องาน : สวรรค์สุดเอื้อม
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : แม่พิมพ์โลหะ
ขนาด (ซม.) : 80 x 60 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Upper Heaven
Date : -
Technique : Etching
SIZE (cm) : 80 x 60 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.