ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
หริธร อัครพัฒน์
เกิด :
18 พฤษภาคม 2504 กรุงเทพฯ
ที่อยู่ :
10/36 หมู่ 3 อนุสาวรีย์ บางเขน กรุงเทพฯ 10210
การศึกษา :
- ศิลปบัณฑิต (ประติมากรรม) คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
นิทรรศการเดี่ยว :
2552 - Lapse of Memory, Tang Contemporary Art กรุงเทพฯ
2553 - What lies within us, Exotissimo Gallery กรุงเทพฯ
2555 - "เส้นทางแห่งการไถ่ถอน" แกลเลอรี่ ซีสเคป เชียงใหม่
นิทรรศการกลุ่ม :
2531 - นิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัย ประจำปี 2531 โดยการสนับสนุนของธนาคารกสิกรไทย
- การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 34
- การแสดงผลงานวิทยานิพนธ์ศิลปะ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2531 คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
2550 - “พุทธศาสนา จิตวิญญาณตะวันออกในประติมากรรมไทย” พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป กรุงเทพฯ
2554 - DIALOGUES หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร กรุงเทพฯ
รางวัล/เกียรติยศ :
2531 - รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 3 เหรียญทองแดง ประเภทประติมากรรม การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 34
2532 - รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 2 เหรียญเงิน ประเภทประติมากรรม การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 35
2533 - รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 3 เหรียญทองแดง ประเภทประติมากรรม การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 36
2537 - รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 2 เหรียญเงิน ประเภทประติมากรรม การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 40
-------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Haritorn Akarapat
Born :
May 18, 1961 Bangkok
Address :
10/36 Moo 3, Bangkhen, Bangkok 10210
Education :
- B.F.A.(Sculpture)Faculty of Painting, Sculpture & Graphic Arts, Silpakorn University
Solo Exhibition :
2004 - Sajja-Patima, 100 Tonson Gallery, Bangkok
2009 - Lapse of Memory, Tang Contemporary Art, Bangkok
2010 - What lies within us, Exotissimo Gallery, Bangkok
2012 - Path of Redemption, Gallery Seescape, Chaing Mai
Selected Exhibitions :
1988 - The Contemporary Art exhibition,Bangkok
1989 - Mini Arts Exhibition of the Youth in The Friendship Programme for 21st Century, Japan
1991 - The Modern Sculpture by Spear-Head Group (three-mans) The National Gallery, Bangkok
1992 - The 1st Magic Set Project sculpture, The Visual Dharma Gallery, Bangkok
1993 - Gallery,Bangkok The 2nd Magic Set Project, The National Gallery,Bangkok
1994 - Essay of Metropolis, Lake Rajada Tower, Bangkok
1996 - The Contemporary Art, Bangkok
- The Golden Jubilee Art Exhibition, Queen Sirikit National Convention Center, Bangkok
1998 - The Bangkok Art Project, Bangkok
2000 - Art Exhibition by Members of the Alliance Francaise, Bangkok
2001 - Sculpture Project of the Forest & Field, Prathumthani
2011 - DIALOGUES, BACC, Bangkok
Awards :
1988 - 3rd Prize Bronze Medal, The 34th National Exhibition,Bangkok
1989 - 2nd Prize Silver Medal, The 35th National Exhibition,Bangkok
1990 - 3rd Prize Bronze Medal, The 36th National Exhibition,Bangkok
- Excellence Prize, The 5th P.T.T. Art Exhibition, Bangkok
1991 - 2nd Prize Silver Medal, The 37th National Exhibition,Bangkok
- Superior Prize. The 7th Henry Moore Grandprize Exhibition, The Hakone-Utsukushi-Ga-Hara Open-Air Museum, Japan.
1992 - Top Award Winner, The Selected Sculpture exhibition for Lake rajada Tower, Bangkok
1993 - Top Award Winner, The seleted Sculpture Exhibition for Central City Bangna, Bangkok
1994 - Special Prize, the 6th Toshiba Brings Good Thing to Life Contemporary Art, Bangkok
- Second Prize Silver Medal, The 40th National Exhibition, Bangkok
1995 - 3rd Prize (Sculpture), The Exhibition on the Auspicious Occasion of the Fiftiest Anniversary (Golden Jubilee) Celebrations of his Majesty's Accession to The Throne.


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : เรื่องราวที่ถูกแต่งขึ้นโดยศิลปินบ้า
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : ปลาสเตอร์
ขนาด (ซม.) : 200 x 190 x 150 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Essay by a Mad Artist
Date : -
Technique : Plaster
SIZE (cm) : 200 x 190 x 150 cm.
COLLECTION : -
ชื่องาน : ศันสนา
ปีสร้าง (พ.ศ.) : 2547
เทคนิค : บรอนซ์
ขนาด (ซม.) : 57 x 56 x 32 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Man Passionate in Art
Date : 2004
Technique : Bronze
SIZE (cm) : 25 x 51 x 55 cm.
COLLECTION : -
Title : Money Brain
Date : 2004
Technique : Bronze
SIZE (cm) : 43 x 46 x 46 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.