ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
กุลเชษฐ์ ขาวไชยมหา
นิทรรศการ :
2553 - นิทรรศการศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 56
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Gulachad Kavchaimaha
Selected Exhibitions :
2010 - The 56th National Exhibition of Art


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : จิตที่ยึดติด หมายเลข 2
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : ผสม
ขนาด (ซม.) : 230 x 205 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Without Peacefulness No.2
Date : -
Technique : Mixed technique
SIZE (cm) : 230 x 205 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.