ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
กิลเบิร์ต ลอย (2472-2535)
เว็บไซต์ :
www.rama9art.org/gilbert
การศึกษา :
- ปริญญาตรี (วิศวกรรมไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาโท (วิศวกรรมไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยแห่งแคลิฟอร์เนียตอนใต้ ลอสแองเจลิส สหรัฐอเมริกา
นิทรรศการเดี่ยว :
2525 - การแสดงเดี่ยวครั้งที่ 1 วิฌวลธรรม แกลเลอรี่ กรุงเทพฯ
นิทรรศการ :
2520 - นิทรรศการจิตรกรรมบัวหลวง ครั้งที่ 3 หอศิลป พีระศรี กรุงเทพฯ
2522 - การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 5 หอศิลปแห่งชาติ กรุงเทพฯ
2525 - ศิลปไทย 80 ครั้งที่ 2 หอศิลป พีระศรี กรุงเทพฯ
2526 - แสงสว่าง ครั้งที่ 1 วิฌวลธรรม แกลเลอรี่ กรุงเทพฯ
2526 - The Art of Dhamma วิฌวลธรรม แกลเลอรี่ กรุงเทพฯ
2529 - ศิลปไทย 80 ครั้งที่ 4 หอศิลป พีระศรี กรุงเทพฯ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Gilbert Leu (1929-1992)
Website :
www.rama9art.org/gilbert
Selected Exhibitions :
1977 - Viboon Art School, Siam Intercontinental Hotel, Bangkok
1977 - 3rd Bua-Luang Art Exhibition, Bhirasri l.M.A., Bangkok
1979 - 25th National Exhibition of Arts, The National Gallery, Bangkok
1982 - 1st One-Man Exhibition, Visual Dhamma Gallery, Bangkok
1982 - 2nd Thai-Art-80 Exhibition, Bhirasri l.M.A., Bangkok
1982 - Dhamma Symbols Exhibition, Visual Dhamma Gallery, Bangkok
1983 - The Art of Dhamma Exhibition, Visual Dhamma Gallery, Bangkok
1983 - First Light Exhibition, Visual Dhamma Gallery, Bangkok
1983 - 2nd One-Man Exhibition, Visual Dhamma Gallery, Bangkok
1985 - Reflections of Buddhism Exhibition, Visual Dhamma Gallery, Bangkok
1986 - 4th Thai-Art-80 Exhibition, Bhirasri l.M.A., Bangkok
1986 - 3rd One-Man Exhibition, The Regent Hotel, Bangkok
1987 - 4th One-Man Exhibition, The L.M.President Hotel, Bangkok
1988 - 5th One-Man Exhibition, The Landmark Plaza, Bangkok
1989 - 6th One-Man Exhibition, The Royal Cliff Beach Hotel, Bangkok
1990 - 7th One-Man Exhibition, The Royal Cliff Beach Hotel, Bangkok
1990 - 5th Thai-Art-80 Exhibition, The Siam Commercial Bank, Bangkok


ผลงานศิลปิน

Title : Mahayana
Date : 1977
Technique : Acrylic
SIZE (cm) : 75 x 60 cm.
COLLECTION : -
Title : Spiral of Time
Date : -
Technique : Acrylic
SIZE (cm) : 80 x 80 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.