ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
เอกสิทธิ์ วงศ์ปินตา
ที่อยู่ :
756 พรสนองแมนชั่น ห้อง 503 ถนนริมคลองสามเสน แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทร :
083-517-6420
นิทรรศการเดี่ยว :
2553 - Nebulous โรทันดา แกลเลอรี่ กรุงเทพฯ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Ekkasith Wongpinta
Tel :
083-517-6420
Solo Exhibition :
2010 - Nebulous, Rotanda Gallery, Bangkok


ผลงานศิลปิน

Title : Abundant Land No.1
Date : -
Technique : Woodcut
SIZE (cm) : 100 x 120 cm.
COLLECTION : -
Title : Abundant Land No.2
Date : -
Technique : Woodcut
SIZE (cm) : 100 x 120 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.