ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
เอกพงษ์ เรือนอุ่น
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Ekkapong Rounoun


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : จินตนาการแห่งการความเคลื่อนไหว
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : ประกอบไม้
ขนาด (ซม.) : 170 x 200 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Imagination of Movement
Date : -
Technique : Wood carving
SIZE (cm) : 170 x 200 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.