ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
เอกชัย ปรามปัญจะ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Ekkachai Prampanja


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : ความตายที่ถูกยัดเยียด หมายเลข 2
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : จิตรกรรมผสม
ขนาด (ซม.) : 190 x 220 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : No Escape from death No.2
Date : -
Technique : Mixed technique
SIZE (cm) : 190 x 220 cm.
COLLECTION : -
ชื่องาน : ความตายที่ถูกยัดเยียดหมายเลข 3
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : จิตรกรรมผสม
ขนาด (ซม.) : 200 x 240 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : No Escape from death No.3
Date : -
Technique : Mixed technique
SIZE (cm) : 190 x 200 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.