ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
เอกพล พวงพะวา
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Ekapon Poungpava


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : การต่อสู้ในธรรมชาติ 3
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : แม่พิมพ์โลหะ
ขนาด (ซม.) : 83 x 107 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Fighting in Nature 3
Date : -
Technique : Etching
SIZE (cm) : 83 x 107 cm.
COLLECTION : -
ชื่องาน : การต่อสู้ในธรรมชาติ 4
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : แม่พิมพ์โลหะ
ขนาด (ซม.) : 83 x 107 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Fighting in Nature 4
Date : -
Technique : Etching
SIZE (cm) : 83 x 107 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.