ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
เอกพล ไชยพรหม
ที่อยู่ :
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Ekapol Chaiprom


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : ด้านมืดของจิตใจ หมายเลข 2
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : แม่พิมพ์โลหะ
ขนาด (ซม.) : 122 x 122 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Dark Side of Spirit No. 2
Date : -
Technique : Intaglio
SIZE (cm) : 122 x 122 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.