ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
เอกวัฒน์ เสน่ห์พูด
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Eakwat Sanapood
Address :
70/49 Moo 11, Cattreeya Village, Charansanitworng 13 Road, Bangkok 10160


ผลงานศิลปิน

ชื่อผลงาน : บทเรียนประชาธิปไตย, ตัวแทนประชาไทย, ประชาชน
ปีสร้าง : -
เทคนิค : ภาพพิมพ์หิน
ขนาด : 77 x 145 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Lesson of Democracy, Representative of Thai Citizen
Date : -
Technique : Lithograph and Serigraph
Size : 77 x 145 cm.
Collection : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.