ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
ดุสิต ฮันตระกูล
ที่อยู่ :
156 ซอยเจริญมิตร ถนนสุขุมวิท คลองตัน พระโขนง กรุงเทพฯ 10110
รางวัล/เกียรติยศ :
2527 - รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 3 เหรียญทองแดง (ประติมากรรม) การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Dusit Huntrakul
Awards :
1984 - 3rd Award, Bronze Medal, The 30th National Exhibition of Art


ผลงานศิลปิน

Title : Variation in Solid
Date : -
Technique : Mixed wood
SIZE (cm) : H. 115 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.