ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
ดุสิต ช่วงชิต
ที่อยู่ :
68/40 ซอยมหาดไทย 1 ถนนรามคำแหง หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Dusit Chuangchit


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : อารยธรรม
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : เทคนิคผสม
ขนาด (ซม.) : 52 x 52 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
ชื่องาน : สิ่งที่ตกค้างบนพื้นโลก หมายเลข ๒
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : -
ขนาด (ซม.) : -
ผู้ครอบครอง : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.