ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
ดิษฐพงศ์ สุนทรวรรณ
ที่อยู่ :
51/1 ซ.ศุภราช ถ.พหลโยธิน พญาไท กรุงเทพฯ 10400
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Ditapong Suntornwan


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : เกราะโลหะ 1
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : ผสม
ขนาด (ซม.) : 75 x 105 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Metal Armour 1
Date : -
Technique : Mixed
SIZE (cm) : 75 x 105 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.