ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
ดิฐพงษ์ บุญสนอง
เกิด :
22 ตุลาคม 2519 สิงห์บุรี
การศึกษา :
- ศิลปบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร
- ศิลปมหาบัณฑิต (จิตรกรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร
นิทรรศการเดี่ยว :
2554 - "นิทรรศการภาพเขียน" ละลานตา ไฟน์อาร์ต กรุงเทพฯ
นิทรรศการกลุ่ม :
2548 - "เบิกฟ้ามณฑลภูเก็ต" พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว กรุงเทพฯ
2552 - Ta-LeNt Exhibition หอศิลปจามจุรี กรุงเทพฯ
2554 - Festival of Smalls ละลานตา ไฟน์อาร์ต กรุงเทพฯ
รางวัล/เกียรติยศ :
2542 - รางวัลสนับสนุน การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 16
2547- รางวัลยอดเยี่ยม อันดับ 3 จิตรกรรมร่วมสมัย พานาโซนิค ครั้งที่ 6
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Ditapong Boonsanong
Born :
October 22, 1976 Singburi
Education :
- B.F.A. Silpakorn University
- M.F.A. (Painting) Silpakorn University
Solo Exhibition :
2011 - Poetic Bangkok, Lalanta Fine Art, Bangkok
Selected Exhibitions :
2009 - Ta-LeNt Exhibition, Jamjuree Art Gallery, Bangkok
2011 - Festival of Smalls, Lalanta Fine Art, Bangkok


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : วันและคืน
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : กัดกรด สีน้ำมัน บนแผ่นสังกะสี
ขนาด (ซม.) : 190 x 250 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Day and Night
Date : -
Technique : Oil Color on Acided Zinc Plate
SIZE (cm) : 190 x 250 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.