ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
ดิสรณ์ ดวงดาว
เกิด :
2516
การศึกษา :
คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
นิทรรศการเดี่ยว :
2552 - “ระยะห่างระหว่างความเดียวดาย” แกลเลอรี่ VER กรุงเทพฯ
นิทรรศการกลุ่ม :
2555 - "อาร์ต ออน ฟาร์ม บันทึกจากที่ราบสูง" หอศิลป์ บ้านจิม ทอมป์สัน กรุงเทพฯ
- Retro Ver-spective แกลเลอรี่ VER กรุงเทพฯ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Disorn Duangdao
Born :
1973
Education :
The Faculty of Painting Sculpture and Graphic Arts, Silpakorn University
Solo Exhibition :
2009 - Distance Between The Lonely Distance, Gallery VER, Bangkok
Selected Exhibitions :
2010 - Sharp/ Clear/ Deep - Para/Site Art Space, Hong Kong, SAR
- As Yet Unnamed; 2010 Taipei Station - Taipei Artists Village (TAV), Taipei
2012 - Art on Farm; a diary from the Isan plateau, The Jim Thompson House, Bangkok
- Retro Ver-spective, Gallery Ver, Bangkok


ผลงานศิลปิน

Title : Blind 2010
Date : 2010
Technique : Flag, text on the wall
SIZE (cm) : -
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.