ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
เด่นพงษ์ วงศ์ศาโรจน์
เกิด :
31 กรกฎาคม 2515 ชลบุรี
ที่อยู่ :
ภาควิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร กรุงเทพฯ
โทร :
0-2664-1000 ต่อ 5101
อีเมล์ :
denpo31@yahoo.com
www.rama9art.org/denpong
การศึกษา :
2540 - ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
นิทรรศการกลุ่ม :
2553 - "ห้วงคำนึงแห่งชีวิต" นัมเบอร์วัน แกลเลอรี กรุงเทพฯ
รางวัล/เกียรติยศ :
2540 - รางวัลเกียรตินิยมยอดเยี่ยมเหรียญทอง "ศิลป์ พีระศรี" การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 14
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Denpong Wongsarot
Born :
31 July 1972
Address :
Imaging Art Program, Faculty of Fine Arts, Srinakharinwirot University Sukhumvit 23 Bangkok 10110
Tel :
0-2664-1000 # 5101
E-mail :
denpo31@yahoo.com
www.rama9art.org/denpong
Education :
1997 - Bachelor of Fine Arts (Visual Art :
Painting) Hons, Srinakharinwirot University.
2003 - Master of Fine Arts (Visual Art :
Modern Art) Srinakharinwirot University.
Selected Exhibitions :
1995 - Fine Art Exhibition at Monthien Hotel.
- Ayutthaya Painting Exhibition at Central Library,SWU
1996 - The 2nd SVOA Contemporary Art Exhibition at SVOA Tower.
- The 8th Toshiba "Bring Good Thing to Life" Art Competition 1996 at The National Art Gallery.
- Asean Art Award 1996 at The National Art Gallery.
1997 - The 12th PTT Contemporary Art Exhibition at The National Art Gallery.
- Fine Mini Arts Exhibition at Baan Chao Phraya Gallery.
- The 9th Toshiba " Bring Good Thing to Life" Art Competition 1997 at The National Gallery.
- International Visual Art Exhibition at Srinakharinwirot Art Exhibition Hall.
- The 14th Exhibition of Contemporary Art by Young Artist at Thai Bank Museum, Siam Commercial Bank Head Office.
- Untitled Art Thesis Exhibition at Srinakharinwirot Art Exhibition Hall.
- The 3rd Panasonic Contemporary Painting Exhibition 1997 at The National Art Gallery.
1998 - Contemporary Art Exhibition 1998 at Thai Farmer Bank Head Office.
- Art & Social Exhibition at Srinakharinwirot Art Exhibition Hall.
- The Background Art Exhibition at Srinakharinwirot Art Exhibition Hall.
- The Art Exhibition by 4 Elements Group at Baan Chao Phraya.
- The Art Exhibition by Chanmuang Group at Seacon Square.
- Early Year Arts Exhibition at Baan Chao Phraya.
1999 - Thai Elephant - Thai Artisan at Grand Hall, Rivercity.
- The Art Exhibition by AP group at Chiangmai Contemporary Art Museum.
- New Essence Contemporary Art Exhibition at Tado Gallery.
- My Country in The Year 2000, World-Wide Millennium Painting Exhibition by Winsor&Newton at the Musical Art Centre.
2000 - The 24th "Bua Luang" Exhibition of Painting at the Musical Art Centre.
- Asean Art Award 2000 at The National Art Gallery.
- The 3rd International Art Exhibition at Srinakharinwirot Art Exhibition Hall.
- Body and Face, Thai Contemporary Art :
Painting, Sculpture, Print and Mixed Media at Silpakorn University Gallery.
- Young Place Art Exhibition 2000 at Young Place Shopping Plaza.
- Visual Art Exhibition Project for the National Celebration on the Occasion of the Centennial Anniversary of Pridi Banomyong, Senior Statesman at The National Art Gallery.
2001 - The 25th "Bua Luang" Exhibition of Painting at the Musical Art Centre.
- The 4th International Art Exhibition at Srinakharinwirot.
- Art Exhibition Hall Art & Social Exhibition at Pridi Banomyong Institute.
- Made in Thailand Art Exhibition at Gallery be, Nagoya University of Arts, Japan.
- Scopolamine Art Exhibition at Tado Gallery, Siam Art Space Gallery, Space Contemporary and Eat Me Restaurant.
2002 - In Unity Art Exhibition at Amari Watergate Hotel.
- Ceramic City Art Exhibition at Rotunda Gallery, Neilson Hays Library.
- The 4th Panasonic Contemporary Painting Exhibition at Exhibition Hall, Silom Galleria.
- Home & Bangkok Visual Art Exhibition at Bar Bali Restaurant.
- The Artistic Image Art Exhibition at Exhibition Hall, Silom Galleria.
- Visual Art Exhibition Project for the Celebration on the Occasion of the 72th Anniversary of Aree Suthiphan at Srinakharinwirot Art Exhibition Hall.
2010 - Young Dream, Number 1 Gallery, Bangkok
Awards :
1996 - Bronze Medal Prize, The 2nd SVOA Contemporary Art Exhibition
- Award Honorable Mention, Asean Art Award 1996
1997 - Silpa Bhirasri Gold Medal Award, The 14th Exhibition of Contemporary Art by Young Artist
1999 - As a Representative for Winsor & Newton World - Wide Millenniun Painting Competition, England
2000 - Award Honorable Mention, Asean Art Award 2000


ผลงานศิลปิน

Title : Bangkok
Date : 1995
Technique : Oil on canvas
SIZE (cm) : 90 x 120 cm.
COLLECTION : -
Title : Bangkok 3/1998
Date : 1998
Technique : Oil on canvas
SIZE (cm) : 60 x 60 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.