ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
เดชวินิตย์ ศรีพิณ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Dechvinit Sripin


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : -
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : สีน้ำมัน
ขนาด (ซม.) : 185 x 410 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Current
Date : -
Technique : Oil on canvas
SIZE (cm) : 185 x 410 cm.
COLLECTION : -
ชื่องาน : สภาวะความรู้สึกภายใต้การเปลี่ยนแปลง หมายเลข 2
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : สีน้ำมัน, สีน้ำพลาสติก, สีอะครีลิค
ขนาด (ซม.) : 180 x 155 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Feeling from the change No.2
Date : -
Technique : Oil, Plastic, Acrylic Color
SIZE (cm) : 180 x 155 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.