ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
เดชา วราชุน
เกิด :
6 พฤศจิกายน 2488 กรุงเทพฯ
ที่อยู่ :
197 ซอยรัชดาภิเษก 10 ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320
โทร :
0-2246-3269
เว็บไซต์ :
www.rama9art.org/decha
ศิลปินแห่งชาติ :
ศิลปินแห่งชาติ ประจำปี 2550 สาขาทัศนศิลป์ (ภาพพิมพ์และสื่อผสม)
การศึกษา :
- ปริญญาตรี (ศ.บ. ภาพพิมพ์) เกียรตินิยมอันดับ 2 คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
- ปริญญาโท (ศ.ม. ภาพพิมพ์) คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
นิทรรศการเดี่ยว :
2546 - นิทรรศการศิลปกรรมย้อนหลัง 2511-2545 หอศิลปแห่งชาติ กรุงเทพฯ
นิทรรศการกลุ่ม :
2507 - การแสดงศิลปกรรมประจำปี โรงเรียนเพาะช่าง กรุงเทพฯ
2508 - การแสดงศิลปกรรมกลุ่ม สถาบันสอนภาษา เอ.ยู.เอ กรุงเทพฯ
2510 - การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 17 หอสมุดแห่งชาติ ท่าวาสุกรี กรุงเทพฯ
2511 - การแสดงศิลปกรรมของศิลปินร่วมสมัย ตึกนายเลิศ กรุงเทพฯ
2512 - การแสดงศิลปกรรมนานาชาติ ครั้งที่ 10 เซาเปาโล บราซิล
- การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 18 หอสมุดแห่งชาติ ท่าวาสุกรี กรุงเทพฯ
2513 - การแสดงศิลปภาพพิมพ์นานาชาติแห่งเอเชีย สถาบันแพทอินสติติว นิวยอร์ค สหรัฐอเมริกา
2514 - การแสดงศิลปภาพพิมพ์นานาชาติ ครั้งที่ 9 ยูโกสลาเวีย
- การแสดงศิลปกรรมนานาชาติ ครั้งที่ 3 เซาเปาโล บราซิล
2515 - การแสดงศิลปวาดเส้นนานาชาติ ครั้งที่ 11 เซาเปาโล บราซิล
- การแสดงศิลปภาพพิมพ์นานาชาติ ครั้งที่ 1 นอร์เวย์
- การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัย ของศิลปินไทย ครั้งที่ 2 โคเปนเฮเกน เดนมาร์ก
2516 - การแสดงศิลปภาพพิมพ์นานาชาติ ครั้งที่ 10 ยูโกสลาเวีย
- การแสดงศิลปกรรมนานาชาติ ครั้งที่ 12 เซาเปาโล บราซิล
2517 - การแสดงศิลปภาพพิมพ์นานาชาติ ครั้งที่ 2 นอร์เวย์
- การแสดงศิลปภาพพิมพ์นานาชาติ ครั้งที่ 3 เยอรมนี
- การแสดงศิลปภาพพิมพ์นานาชาติ ครั้งที่ 4 ฟลอเรนซ์ อิตาลี
2518 - การแสดงศิลปภาพพิมพ์นานาชาติ ครั้งที่ 11 ยูโกสลาเวีย
2519 - การแสดงศิลปภาพพิมพ์นานาชาติ ครั้งที่ 3 นอร์เวย์
- การแสดงศิลปภาพพิมพ์นานาชาติ ครั้งที่ 4 เยอรมนี
2520 - การแสดงศิลปกรรมของกลุ่มศิลปากร 20 ครั้งที่ 1 เซ็นทรัล ชิดลม กรุงเทพฯ
- นิทรรศการศิลปะไทยร่วมสมัย ทิสโก้
- การแสดงศิลปภาพพิมพ์นานาชาติ ครั้งที่ 12 ยูโกสลาเวีย
2521 - การแสดงศิลปวาดเส้นนานาชาติ คริสเซิต นิวซีแลนด์
- การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติแห่งเอเซีย สิงคโปร์
- การแสดงศิลปกรรมของกลุ่มศิลปากร 20 ครั้งที่ 2
2522 - การแสดงศิลปภาพพิมพ์นานาชาติ ครั้งที่ 13 ยูโกสลาเวีย
2523 - การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติแห่งเอเซีย สิงคโปร์
- การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติแห่งเอเซีย ฟูกุโอกะ ญี่ปุ่น
2524 - การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติแห่งเอเซีย บังคลาเทศ
2525 - นิทรรศการศิลปกรรมไทยร่วมสมัย พิพิธภัณฑ์แปซิฟิก แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา
2526 - นิทรรศการศิลปกรรมไทยร่วมสมัย เมโมเรียลอาร์ต แกลเลอรี่ นิวยอร์ค สหัรัฐอเมริกา
2527 - งานกระดาษ หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
2528 - การแสดงศิลปภาพพิมพ์นานาชาติ ครั้งที่ 15 ยูโกสลาเวีย
- การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยอาเซียน มาเลเซีย
2529 - การแสดงศิลปภาพพิมพ์ร่วมสมัยของไทย เยอรมนี
2530 - การแสดงศิลปภาพพิมพ์นานาชาติ ครั้งที่ 17 ยูโกสลาเวีย
2531 - ศิลปร่วมสมัยจากประเทศไทย พิพิธภัณฑ์แปซิฟิกเอเซีย พาซาดีน่า สหรัฐอเมริกา
2532 - การแสดงศิลปกรรมนานาชาติครั้งที่ 9 Valparaiso ชิลี
2533 - นิทรรศการศิลปะ วินิรุจแกลเลอรี่ - ศิลปศึกษา - ช่างศิลป์ 33 โรงแรมมณเฑียร กรุงเทพฯ
2535 - นิทรรศการจิตรกรรม-ประติมากรรม 50 ปี ธนาคารแห่งประเทศไทย
2536 - การแสดงศิลปะกลุ่มกากบาทศิลปะ ไดอะล็อก แกลเลอรี่ กรุงเทพฯ
2538 - การแสดงสีน้ำอาเซียน ครั้งที่ 10 หอศิลปแห่งชาติ กรุงเทพฯ
2539 - นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ ศิลปะแห่งรัชกาลที่ ๙ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิต์ กรุงเทพฯ
2540 - มหกรรมนิทรรศการศิลปะ สถานกงสุลใหญ่ นครลอสแอนเจลิส สหรัฐอเมริกา
2541 - การแสดงศิลปกรรมนานาชาติ ครั้งที่ 5 กรุงโซล เกาหลี
2542 - นิทรรศการศิลปกรรม ศิลปากรเฉลิมพระเกียรติ หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
2543 - ศิลปกรรมไทย 2000 หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร หอศิลป์ มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา และหอศิลป์ เมืองโคโลญจน์ เยอรมนี
2544 - สืบสานวัฒนธรรม สุโขทัยสู่สหัสวรรษ 2001 ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
2545 - นิทรรศการศิลปะนามธรรม ; สารัตถะแห่งศิลป์ สุรพลแกลเลอรี่ กรุงเทพฯ
รางวัล/เกียรติยศ :
2512 - รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 2 เหรียญเงินประเภท ภาพพิมพ์ ศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 19
2514 - รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทองประเภท ภาพพิมพ์ ศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 20
2515 - รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 2 เหรียญเงินประเภท ภาพพิมพ์ ศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 21
2517 - รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 2 เหรียญเงินประเภท ภาพพิมพ์ ศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 22
2520 - รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 2 เหรียญเงินประเภท ภาพพิมพ์ ศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 24
2522 - รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 2 เหรียญเงินประเภท ภาพพิมพ์ ศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 25
2523 - รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 3 เหรียญทองแดง ประเภท ภาพพิมพ์ ศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 26
2524 - รางวัลชนะเลิศ ศิลปกรรม การประกวดศิลปกรรมร่วมสมัย
2525 - รางวัลชนะเลิศ ศิลปกรรม การประกวดศิลปกรรมร่วมสมัย
- รางวัลยอดเยี่ยม ศิลปกรรมไทยร่วมสมัย นิทรรศการศิลปกรรม ธนาคารแห่งประเทศไทย
- รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง (ภาพพิมพ์) ศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 28
- ศิลปินชั้นเยี่ยม (ภาพพิมพ์) การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Decha Warashoon
Born :
6th November 1945
Address :
197 Soi Ratchadapisek 10, Ratchadapisek Road. Huay Kwang, Bangkok 10320
Tel :
0-2246-3269
Website :
www.rama9art.org/decha
National Artist :
National Artist 2007, Visual Arts (Printmaking and Mixed Media)
Education :
- B.F.A. Graphic Arts [Honors], Silpakorn University, Bangkok
- M.F.A. Graphic Arts, Silpakorn University, Bangkok
Solo Exhibition :
2003 - A Retrospective 1968-2002, The National Gallery, Bangkok
Selected Exhibitions :
1967 - 17th National Exhibition of Art, Bangkok
1992 - Two-Artists Exhibition, The Artists Gallery, Bangkok
1997 - Golden Jubilee Art Exhibition, Queen Sirikit National Conventional Center
1998 - The Grand Exhibition of Leading Thai Artists, The Royal Thai Consulate-General, Vancouver, UC. Berkeley, U.S.A.
- 5th International Art Festival, Seoul, Korea
2001 - Inherit Culture...Sukhothai to The Millennium 2001, Thailand Cultural Centre, Bangkok
2002 - Abstraction ; The Essence of Art, Surapon Gallery, Bangkok
2007 - "Identity" The Six Group Contemporary Art Exhibition, CP Seven Art Gallery, Bangkok
Awards :
1969 - 2nd Prize (Graphic Arts), Silver Medal, The National Exhibition of Art
1971 - 1st Prize (Graphic Arts), Silver Medal, The 20th The National Exhibition of Art
1972 - 2nd Prize (Graphic Arts), Silver Medal, The 21st The National Exhibition of Art
1974 - 2nd Prize (Graphic Arts), Silver Medal, The 22nd The National Exhibition of Art
1977 - 2nd Prize (Graphic Arts), Silver Medal, The 24th The National Exhibition of Art
1979 - 2nd Prize (Graphic Arts), Silver Medal, The 25th The National Exhibition of Art
1981 - Awards Winner, Contemporary Art Competition, Thai Farmers Bank
1982 - Awards Winner, Contemporary Art Competition, Thai Farmers Bank
- Grand Prize, Contemporary Art Exhibition, The Bank of Thailand
- 1st Prize (Graphic Arts), Silver Medal, The 28th The National Exhibition of Art
- Aritst of Distinction in Graphic Arts, The National Exhibition of Art


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : การสะท้อน หมายเลข 10
ปีสร้าง (พ.ศ.) : 2534
เทคนิค : อะลูมิเนียม, ทองแดง, ทองเหลือง, ไม้อัด
ขนาด (ซม.) : 93.5 x 113.5 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Reflection No.10
Date : 1991
Technique : Aluminium, Copper, Brass and Plywood
SIZE (cm) : 93.5 x 113.5 cm.
COLLECTION : -
Title : Collage1/1977
Date : 1977
Technique : Mixed techniques
SIZE (cm) : 83 x 101 cm.
COLLECTION : -
ชื่องาน : ชีวิต
ปีสร้าง (พ.ศ.) : 2550
เทคนิค : สีอะคริลิคและสื่อผสม
ขนาด (ซม.) : 122 x 136 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : -
Date : 2007
Technique : -
SIZE (cm) : 122 x 136 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.