ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
เดชา พุทธาศรี
ที่อยู่ :
4/290 ซ. 28 หมู่บ้านบัวขาว กรุงเทพฯ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Decha Puttasri


ผลงานศิลปิน

Title : The Yellow Wall
Date : -
Technique : Acrylic
SIZE (cm) : 89 x 116 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.