ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
เดชา พรหมรัตน์
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Decha Promrat


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : กฎเกณฑ์ หมายเลข 1
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : สีอะครีลิค
ขนาด (ซม.) : 165 x 150 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Law of Nature No. 1
Date : -
Technique : Acrylic
SIZE (cm) : 165 x 150 cm.
COLLECTION : -
ชื่องาน : กฎเกณฑ์ หมายเลข 2
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : สีอะครีลิค
ขนาด (ซม.) : 150 x 180 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Law of Nature No. 2
Date : -
Technique : Acrylic
SIZE (cm) : 150 x 180 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.