ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
ดาวรรณ หมัดหลี
ที่อยู่ :
คณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี 57 หมู่ 1 ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 22170
โทร :
039-310-000 ต่อ 1117
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Dawan Madlee
Address :
Faculty of Gems, Burapha University Chanthaburi Campus 57 Chonraphatan road, Tha-Mai District, Chantaburi Province Thailand. 22170
Tel :
039-310-000 ext 1117


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : -
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : แม่พิมพ์โลหะ
ขนาด (ซม.) : 80 x 180 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Bubble - Party No.2
Date : -
Technique : Etching
SIZE (cm) : 80 x 180 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.