ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
ดารณี โสรส
นิทรรศการกลุ่ม :
2550 - "5+5 พริ้นท์ เอ็กซิบิชั่น" โพเดียม อาร์ต แกลเลอรี กรุงเทพฯ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Daranee Soros
Selected Exhibitions :
2007 - 5+5 Print Exhibition, Podium Art Gallery, Bangkok


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : ขาว เทา ดำ
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : แม่พิมพ์โลหะ
ขนาด (ซม.) : 70 x 100 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : White, Gray, Black
Date : -
Technique : Etching
SIZE (cm) : 70 x 100 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.