ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
ดนุพล ทองอินทร์
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Danupol Tongin


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : เครื่องมือพื้นบ้านสู่จินตนาการใหม่
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : เชื่อมโลหะ
ขนาด (ซม.) : 170 x 450 x 210 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Folk Tools to Creative Imagination
Date : -
Technique : Welding
SIZE (cm) : 170 x 450 x 210 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.