ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
ดนัยพัฒน์ เลิศพุทธิตระการ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Danaiphat Lersputtitrakan


ผลงานศิลปิน

Title : Seed
Date : -
Technique : Wood carving
SIZE (cm) : 25 x 50 x 40 cm.
COLLECTION : -
Title : Growth up
Date : -
Technique : Wood carving
SIZE (cm) : 40 x 40 x 25 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.