ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
ดนัย อุ่นอนันต์
ที่อยู่ :
38/121 ถนนพระราม 3 บางคอแหลม ยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
การศึกษา :
- ปริญญาตรี คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
- Ecole Nationale Supérieure des Arts Appliqués et des Métiers de l’Art (แผนกสิ่งทอ) ฝรั่งเศส
- สถาบัน MJM ฝรั่งเศส
- Académie Internationale de Coupe de Paris ฝรั่งเศส
-------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Danai Oon-Anant


ผลงานศิลปินCopyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.