ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
ดำรงรักษ์ ธาราสุข
เกิด :
7 พฤศจิกายน 2503
ที่อยู่ :
1/126 ซ.วรพงษ์ ถ.จรัลสนิทวงศ์ บางกอกน้อย กรุงเทพฯ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Damrongrak Tarasuk
Born :
November 7, 1960


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : รูปทรงและพื้นผิว
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : คลอโลกราฟ
ขนาด (ซม.) : 72 x 111.5 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Form and Texture
Date : -
Technique : Collograph
SIZE (cm) : 72 x 111.5 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.