ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
ดำรง วงศ์อุปราช (2479-2545)
เว็บไซต์ :
www.rama9art.org/damrong
ศิลปินแห่งชาติ :
ศิลปินแห่งชาติ ประจำปี 2542 สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม)
การศึกษา :
2505 - ศิลปบัณฑิต (จิตรกรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร
2506 - ประกาศนียบัตรวิชาจิตรกรรม สเล็ด สกูล ออฟ ไฟน์ อาร์ต ยูนิเวอร์ซิตี้ คอลเลจ ลอนดอน
2512 - ศิลปมหาบัณฑิต (วิจิตรศิลป์) มหาวิทยาลัยเพนน์ซิลวาเนีย สหรัฐอเมริกา
นิทรรศการเดี่ยว :
2505- นิทรรศการเดี่ยว ผลงานนายดำรง วงศ์อุปราช บางกะปิ แกลเลอรี่ กรุงเทพฯ
2506- แกลเลอรี่ คูปาสเซอร์ ปารีส ฝรั่งเศส
- แกลเลอรี่ นูเมโร ฟลอเรนซ์ อิตาลี
2507- อ.ส.ท. กรุงเทพฯ, ยูซิส เชียงใหม่
2511- แกลเลอรี่ 20 กรุงเทพฯ
2512 - Paintings and Prints by Damrong- Wong-Uparaj ฟิลลาเดลเฟีย สหรัฐอเมริกา
- โซลิคคาริแดด แกลเลอรี่ มนิลา
2513 - "ผลงานดำรง วงศ์อุปราช" ทิสโก้ กรุงเทพฯ
2520 - "ผลงานยุคญี่ปุ่น" สถาบันวัฒนธรรมเยอรมัน กรุงเทพฯ
2524 - รามาทาวเวอร์ แกลเลอรี่ กรุงเทพฯ
2525 - นิทรรศการผลงานย้อนหลัง หอศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร กรุงเทพฯ
นิทรรศการกลุ่ม :
2499-2503 การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร
2512 16 Young Artists Institate of Contemporary Art สหรัฐอเมริกา
2520 สมาคมศิลปินญี่ปุ่น โตเกียว ญี่ปุ่น
2525 นิทรรศการ Contemporary Art of Thailand Pacific Asia Museum สหรัฐอเมริกา
2534 Integrative Art of Thailand พิพิธภัณฑ์ศิลปะหลายแห่งในสหรัฐอเมริกา
รางวัล/เกียรติยศ :
2500 รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 2 เหรียญเงิน ประเภทจิตรกรรม
2503 รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง
รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 3 เหรียญทองแดง (เอกรงค์)
รางวัลเกียรตินิยมอันดับ ๒ เหรียญเงิน การแสดงศิลปะของจิตรกรและประติมากรสมาคม
2505 รางวัลที่ ๑ การแสดงศิลปะที่วังสวนผักกาด
2542 ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (วิจิตรศิลป์)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Damrong Wong-Uparaj (1936-2002)
Website :
www.rama9art.org/damrong
National Artist :
National Artist 1999, Visual Arts (Painting)
Education :
1957-1962 B.F.A., Silpakorn University Bangkok.
1962-1963 Certificate, Slade School of Fine Arts, University College, London.
1963 Independent studies in France and Italy.
1968-1969 M.F.A., University of Pennsylvania, U.S.A.
1969-1970 Studied art history at Columbia University, New York, U.S.A.
1970 Observation of art and art activities in Denmark and Germany.
1976-1977 Independent study in Japan.
1978 Observation of art in Australia.
1979 Observation of art in India.
Solo Exhibition :
1962 Bangkapi Gallery, Bangkok
1963 Galerie du Passeur, Paris, Galleria Numero, Florence
1964 TAT, Bangkok, USIS, Chiengrai
1968 One-man Show, Gallery 20, Bangkok
1969 One-man show, Solidaridad Gallery, Manila, Philippines
1977 An Exhibition of Paintings Japan Period, Goethe Institute, Bangkok
1979 One-man show, ICCR, New Delhi, India
1992 One-man show "30 Years of Prints by Damrong Wong-Uparaj" Exhibition, organized by British Council, Bangkok.
1994 One-man show exhibition of Modern Paintings Prints by Damrong Wong-Uparaj, organized by Thai Art Council and the Pacific Asia Museum, Pasadena, U.S.A.
Selected Exhibitions :
1956-1964 National Exhibition of Art
1963 St. Pancras Art Festival, London, UK
Thai Contemporary Art in London, UK
1968 Asian Prints Exhibition, Pratt Graphic Center, New York, U.S.A.
International Biennial Exhibition of Prints, National Museum of Modern Art, Tokyo, Japan.
1969 16 Young Artists Exhibition, Institute of Contemporary Art, Philadelphia, U.S.A.
1973 Internationale Exposition de Gravures, Museum of History, Geneva, Switzerland.
1974 Art Exhibition, Silpa Bhirasri Art Gallery, Bangkok.
Art Exhibition, National Gallery, Bangkok.
Two-men show at the Japan Artists Association, Tokyo, Japan
1982 Thai Contemporary Art Exhibition, Pacific Asia Museum Pasadena, U.S.A.
Retrospective organized by Silpakorn University at the Art Gallery, Bangkok.
1985 Exhibition of Thai Art :
Past and Present, Center of Fine Arts, Beijing, China.
1991 5th Asian International Exhibition of Art, National Gallery, Kuala Lumpur, Malaysia.
1st Singapore Festival of Art, National Museum, Singapore.
Contemporary Asian Prints, Fukuoka, Japan.
Integrative Art of Modern Thailand Exhibition in 5 museums in U.S.A., organized by University of California, Berkeley.
Awards :
1956-1962 Gold Medal, Silver Medal and Bronze Medal, National Exhibition of Art
1970 Pratt Graphic Art Center, New York, British Council, Bangkok
1971-1972 Bangkok Arts Festival, Bangkok, International Society for Plastic and Audio-Visual Arts Exhibition
1978 Australian Cultural Awards
1994 Invitation and grant for lecture and one-man exhibition from the Thai Art Council and the Pacific Asia Museum, Pasadena U.S.A.
1997 Invited by the Office of National Culture Commission to represent Thailand in the World Congress on the the Status of Artist, UNESCO, Paris, France.


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : ชาวประมง
ปีสร้าง (พ.ศ.) : 2503
เทคนิค : สีฝุ่นบนผ้าใบ
ขนาด (ซม.) : 89 x 109 ซม.
ผู้ครอบครอง : พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ศิลป์ พีระศรี อนุสรณ์
Title : Fisherman Village
Date : 1960
Technique : Tempera on canvas
SIZE (cm) : 89 x 109 cm.
COLLECTION : National Museum Silpa Bhirasri Memorial
Title : Rice Field 3
Date : 1989
Technique : Tempera on canvas
SIZE (cm) : 121.7 x 109.8 cm.
COLLECTION : -
ชื่องาน : จิตรกรรมธนบุรี หมายเลข 3
ปีสร้าง (พ.ศ.) : 2507
เทคนิค : สีน้ำมันบนผ้าใบ
ขนาด (ซม.) : 96 x 62.1 ซม..
ผู้ครอบครอง : -
Title : -
Date : 1964
Technique : Oil on Canvas
SIZE (cm) : 96 x 62.1 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.