ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
ดำริ จันทร์อินทร์
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Damri Chandr-in


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : รูปตลกหนังตะลุงในจินตนาการ หมายเลข 1
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : จิตรกรรมผสมบนไม้กระดานอัด
ขนาด (ซม.) : 195 x 235 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Funny Figure in Imaginary Shadow Play, No. 1
Date : -
Technique : Mixed technique on compressed board
SIZE (cm) : 195 x 235 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.