ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
ชัชวาลย์ วรรณโพธิ์
เกิด :
27 กันยายน 2520
ที่อยู่ :
จังหวัดลพบุรี
การศึกษา :
2549 - ศม. ภาพพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร
นิทรรศการกลุ่ม :
2552 - International Print & Drawing Exhibition 2 ณ หอศิลป์กรุงเทพ
2551 - นิทรรศการศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 53
2550 - นิทรรศการศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 52 ณ ศูนย์ศิลป์ฯ พระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม
2549 - นิทรรศการศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 51 ณ ศูนย์ศิลป์ฯ พระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม
- นิทรรศการ ศิลปะตระการตา ณ หอศิลปพระนางเจ้าสิริกิตต์ พระบรมราชินีนารถ กรุงเทพฯ
- นิทรรศการ สุข - สงบ ณ Rose Garden Gallery
2545 - นิทรรศการศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 48 ณ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ หอศิลป์ กรุงเทพฯ
- นิทรรศการ ศิลปกรรม "นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต" บริษัทโตชิบาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16 ณ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ หอศิลป์ กรุงเทพฯ
- นิทรรศการ ปตท. "แผ่นดินนี้ที่ฉันรัก" ครั้งที่ 20 ณ หอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร
- นิทรรศการ "นำสิ่งที่ดีสู่่ชีวิต" บริษัทโตชิบาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17 ณ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ หอศิลป์ กรุงเทพฯ
2544 - นิทรรศการ ศิลปะนิพนธ์ครั้งที่ 5 ณ หอศิลปกรรมศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
- นิทรรศการ ศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 47 ณ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ หอศิลป์ กรุงเทพฯ
2543 - นิทรรศการการประกวดจิตรกรรมสีน้ำไทยครั้งที่ 1 ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
2542 - นิทรรศการ ศิลปกรรมรุ่นเยาว์ครั้งที่ 16 ณ ศูนย์สังคีตศิลป์ ธนาคารกรุงเทพจำกัด (มหาชน)
- นิทรรศการ ศิลปกรรมเด็กและเยาวชน ฟิลิปส์ครั้งที่ 17 ณ หอประชุมแห่งชาติ สิริกิตต์
2541 - นิทรรศการการแสดงออกแนวใหม่ ในงานร่วมสมัยใหม่ของไทย ณ หอศิลป์ คณะจิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร
รางวัล/เกียรติยศ :
2552 - รางวัล Purchase Prize จากงาน International Print & Drawing Exhibition 2
2551 - รางวัลเกียรตินิยมเหรียญทองแดง ประเภทภาพพิมพ์จากงานศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 54
2549 - รางวัลสนับสนุนของธนาคารกรุงไทย จากงานศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 51
2543 - รางวัลเหรียญเงินการประกวดจิตรกรรมสีน้ำไทยครั้งที่ 1
2542 - รางวัลที่ 2 ศิลปกรรมเด้กและเยาวชนฟิลิปส์ครั้งที่ 17 ระดับอายุ 17-25 ปี
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Chutchawan Wannapo
Born :
September 27, 1977


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : ณ ช่วงเวลาหนึ่งในธรรมชาติ
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : Lithograph, Collgraph, Woodcut, Stamping
ขนาด (ซม.) : 80 x 121 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : At once in Nature
Date : -
Technique : Lithograph, Collgraph, Woodcut, Stamping
SIZE (cm) : 80 x 121 cm.
COLLECTION : -
ชื่องาน : บรรยากาศและความประทับใจจากธรรมชาติ หมายเลข 1
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : -
ขนาด (ซม.) : 100 x 205.5 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Natural Atmosphere and Impression No.1
Date : -
Technique : Collograph,woodcut, stamping
SIZE (cm) : 100 x 205.5 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.