ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
ชูศักดิ์ ศรีขวัญ
เกิด :
22 เมษายน 2526
ที่อยู่ :
52/2 ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
การศึกษา :
2549 - ศิลปบัณฑิต (ศิลปไทย) มหาวิทยาลัยศิลปากร
2552 - ศิลปมหาบัณฑิต (ศิลปไทย) มหาวิทยาลัยศิลปากร
นิทรรศการเดี่ยว :
2553 - “หนังตะลุง-ธรรมะ” อาร์เดล แกลเลอรี่ กรุงเทพฯ
2555 - "เล่น" ถัง คอนเทมเพอรารี่ อาร์ต กรุงเทพฯ
นิทรรศการกลุ่ม :
2552 - "ยังไงก็เป็นยังงั้น" ถัง คอนเทมเพอรารี่ อาร์ต กรุงเทพฯ
2554 - "ลีลาของลายใหม่" หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร กรุงเทพฯ
2554-2555 - "นัยยะแห่งองค์ราชัน" หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร กรุงเทพฯ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Chusak Srikwan
Born :
April 22, 1983
Education :
2006 - B.F.A. Thai Art, Faculty of Painting, Sculpture and Graphic Arts, Silpakorn University, Bangkok
2009 - M.F.A. Thai Art, Faculty of Painting, Sculpture and Graphic Arts, Silpakorn University, Bangkok
Solo Exhibition :
2006 - “Honestly” Brand new 2006 Exhibition, Bangkok University, Bangkok
2008 - Shadow Play, WHITE SPACE gallery Siam, Bangkok
2010 - Shadow Play–Dharma, ARDEL Gallery of Modern Art, Bangkok
2012 - Play, Tang Contemporary Art, Bangkok
Selected Exhibitions :
1999 - ASEAN Art Exhibition by Phillip Morris
2001 - The International Smart Art Exhibition, the 10th Suzuhiro Kamaboko Board Painting Contest, Japan
2002 - House of Painting, the 60th Anniversary of Silpakorn University, Bangkok, Thailand
2003 - Thailand Art Award, Philip Morris Group, Bangkok, Thailand.
2004 - The 1st SAMART Innovation Award ; Prosperity of Thailand, Bangkok, Thailand.
- Still Sculptures and Surroundings Art Exhibition, Silpakorn University, Bangkok, Thailand.
2005 - The 7th Panasonic Contemporary Painting Exhibition, Bangkok, Thailand.
- The 1st Toshiba ; Bring good things to life Art Competition 2005, Bangkok, Thailand.
- The 27th Bue Luang Exhibition of Paintings, Bangkok, Thailand.
2006 - The 2nd Amata Art 2005, Bangkok, Thailand.
- The 8th Panasonic Contemporary Painting Exhibition, Bangkok, Thailand.
2007 - The POCHEON ASIA BIENNALE 2007,PCAB 2007,the National Museum of Contemporary Art, Korea
- Art thesis Exhibition, Silpakorn University, Bangkok, Thailand.
- Artist self portrait, The Silom Galleria, Bangkok, Thailand.
General Public Category at 22 st PTT Art contest entitled.
2008 - ”Trace of Siamese Smile; Art+Faith+Politics+Love” at Bangkok Art and Culture Centre, Pathumwan Intersection, Bangkok
- ”Beyond GreenHouse” ARDEL Gallery of Modern Art,Thailand.
- General Public Category at 23 st PTT Art contest entitled.
2009 - “Animamix Biennial-Visual Attract and attack” The Museum of Contemporary Art,Taipei(MOCATP),Taiwan.
- The Exhibition and Auction of Artwork “Discovering MFA-Exotic Art, Aesthetic Thailand” The Foreign Affairs, Thailand.
- “OUR BEST RECENT WORKS & GLASS ART PROJECT” 26th Art Exhibition by Members of The Faculty of Painting Sculpture and Graphic Arts, Silpakorn University.
- “No wall ; Art and Friendship” The Treasury Department’s Kuru Sapha Printing House Building on Pra Arthit Road Bangkok,Thailand.
- ”Always (as it was)” Tang contemporary Art Bangkok, Thailand.
- “The way of Thainess” The Queen’s Gallery, Bangkok, Thailand.
- “Aesthetics of Body by 500 Artists” Artery The Silom Galleria,Bangkok, Thailand.
- “Mini Matters” Galerie N ,Bangkok, Thailand.
- “Contemporary Shadow Puppet “(Exhibition; 100 Tonson Gallery ‘s Collection) 100 Tonson Gallery, Bangkok, Thailand.
Awards :
2002 - First Prize Thai Art Student Exhibition, Rajamangala Institute of Technology Songkhla
2004 - Merit Prize for Painting of ; Young Thai Artist Award 2004. Siam Cement Foundation.
2006 - Second Prize Naritsaranuwatiwong.
- Second Excellent Prize, The 8th Panasonic Contemporary Painting Exhibition.
- Received a Scholarship from The Stateman General Prem Tinasulanon Foundation.
- Royal “Bhomibhol Scholarship” for outstanding study.
- Silver Medal Honorable Award at “Silpa Bhirasri” 23rd Contemporary Young Arts Exhibition.
- Outstanding Award in General Public Category at 21st PTT Art contest entitled.
- Third Honorary Prize (Bronze medal) in The 52nd National Art Works Exhibition.
- International Culture of Peace Prize ; Voices of youth in recognition of an outstanding contribution to peace Activities by Unesco and Escap.
2007 - 2nd Prize ; Silver Medal mixed media in The 53 nd National Art Works Exhibition
2009 - Received a Scholarship from The Stateman General Prem Tinasulanon Foundation.


ผลงานศิลปิน

ชื่อผลงาน : หนังเงา
ปีสร้าง : -
เทคนิค : สลักหนัง
ขนาด : ผันแปรตามพื้นที่
ผู้ครอบครอง : -
Title : Shadow
Date : -
Technique : Leather Carving
Size : Variable
Collection : -
ชื่อผลงาน : -
ปีสร้าง : -
เทคนิค : -
ขนาด : -
ผู้ครอบครอง : -
Title : -
Date : -
Technique : -
Size : -
Collection : -
ชื่อผลงาน : -
ปีสร้าง : -
เทคนิค : -
ขนาด : -
ผู้ครอบครอง : -
Title : -
Date : -
Technique : -
Size : -
Collection : -
ชื่อผลงาน : -
ปีสร้าง : -
เทคนิค : -
ขนาด : -
ผู้ครอบครอง : -
Title : -
Date : -
Technique : -
Size : -
Collection : -
ชื่อผลงาน : -
ปีสร้าง : -
เทคนิค : -
ขนาด : -
ผู้ครอบครอง : -
Title : -
Date : -
Technique : -
Size : -
Collection : -
ชื่อผลงาน : -
ปีสร้าง : -
เทคนิค : -
ขนาด : -
ผู้ครอบครอง : -
Title : -
Date : -
Technique : -
Size : -
Collection : -
ชื่อผลงาน : -
ปีสร้าง : -
เทคนิค : -
ขนาด : -
ผู้ครอบครอง : -
Title : -
Date : -
Technique : -
Size : -
Collection : -
ชื่อผลงาน : -
ปีสร้าง : -
เทคนิค : -
ขนาด : -
ผู้ครอบครอง : -
Title : -
Date : -
Technique : -
Size : -
Collection : -
ชื่อผลงาน : -
ปีสร้าง : -
เทคนิค : -
ขนาด : -
ผู้ครอบครอง : -
Title : -
Date : -
Technique : -
Size : -
Collection : -
ชื่อผลงาน : -
ปีสร้าง : -
เทคนิค : -
ขนาด : -
ผู้ครอบครอง : -
Title : -
Date : -
Technique : -
Size : -
Collection : -
ชื่อผลงาน : -
ปีสร้าง : -
เทคนิค : -
ขนาด : -
ผู้ครอบครอง : -
Title : -
Date : -
Technique : -
Size : -
Collection : -
ชื่อผลงาน : -
ปีสร้าง : -
เทคนิค : -
ขนาด : -
ผู้ครอบครอง : -
Title : -
Date : -
Technique : -
Size : -
Collection : -
ชื่อผลงาน : -
ปีสร้าง : -
เทคนิค : -
ขนาด : -
ผู้ครอบครอง : -
Title : -
Date : -
Technique : -
Size : -
Collection : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.