ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
ชูศักดิ์ อาวะโต
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Chusak Arvato


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : รูปทรงในจินตนาการ
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : ผสม
ขนาด (ซม.) : 62 x 87 ซม.
ผู้ครอบครอง : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.