ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
ชุมพล อักพันธานนท์
-------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Chumpol Akkapantanon


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : เมืองในความรู้สึก
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : เทคนิคผสม
ขนาด (ซม.) : 205 x 258 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : The City In My Feeling
Date : -
Technique : Mixed technique
SIZE (cm) : 205 x 258 cm.
COLLECTION : -
ชื่องาน : มิตรภาพ
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : ผสม
ขนาด (ซม.) : 120 x 200 ซม.
ผู้ครอบครอง : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.