ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
จรรมนง แสงวิเชียร
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Chumnong Sangvichien


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : ข้าพเจ้าได้ค้นหา
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : แม่พิมพ์หิน
ขนาด (ซม.) : 21 x 22 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : I'm Searching
Date : -
Technique : Lithograph
SIZE (cm) : 21 x 22 cm.
COLLECTION : -
ชื่องาน : ช่องปิดและช่องเปิด
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : แม่พิมพ์หิน
ขนาด (ซม.) : 19 x 22 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : The Closed & Open Area
Date : -
Technique : Lithograph
SIZE (cm) : 19 x 22 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.