ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
จุฬาทิตย์ ทองรุ่งโรจน์
ที่อยู่ :
2508/674 ถนนดินแดง สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400
การศึกษา :
ศิลปมหาบัณฑิต (ภาพพิมพ์) มหาวิทยาลัยศิลปากร
นิทรรศการกลุ่ม :
- ศิลปกรรมร่วมสมัยของธนาคารแห่งประเทศไทย
- ศิลปกรรมของธนาคารแห่งประเทศไทย
- ศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 29, 30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Chulatit Tongrungroj


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : รอยแตก หมายเลข 1
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : -
ขนาด (ซม.) : 70 x 86 ซม.
ผู้ครอบครอง : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.