ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
ชูเกียรติ สุทิน
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Chukiat Sutin


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : บันทึกประมงชายฝั่งทะเล
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : จิตรกรรมกระดาษ
ขนาด (ซม.) : 180 x 300 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Fisherman's Record
Date : -
Technique : Paper painting
SIZE (cm) : 180 x 300 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.