ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
ช่วง มูลพินิจ
เกิด :
7 ธันวาคม 2483
ที่อยู่ :
79/629-630 หมูบ้านธารารมณ์ ซ.8/1 ถ.รามคำแหง 150 แขวง/เขต สะพานสูง กทม. 10240
โทร :
02-3720961
ศิลปินแห่งชาติ :
ศิลปินแห่งชาติ ประจำปี 2556 สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม)
การศึกษา :
2503 - จบโรงเรียนศิลปศึกษา (เตรียมมหาวิทยาลัยศิลปากร)
2505 - จบอนุปริญญาคณะจิตรกรรมและประติมากรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
นิทรรศการเดี่ยว :
2513 - มินิ - เมนิ สยามสแควร์
2519 - สถาบันวัฒนธรรมเยอรมนี
2523 - สถาบันวัฒนธรรมเยอรมนี
2530 - หอศิลปแห่งชาติถนนเจ้าฟ้า
- โรงแรมอิมพีเรียล
2543 - ห้องแสดงศิลปกรรมสยาม จ. ภูเก็ต
นิทรรศการกลุ่ม :
2524 - 2543 - ในประเทศและต่างประเทศ (จีน ฝรั่งเศส เยอรมัน อเมริกา)
-------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Chuang Moolpinit
Born :
December 7, 1940 Samutsongkharm
Address :
79/629-630 Mooban Tararom Soi 8/1 Ramkhamhaeng Rd 150. Sapansoong, Bangkok 10240
Tel :
02-372-0961
National Artist :
National Artist 2013, Visual Arts (Painting)
Education :
1960 - School of Fine Arts
1962 - Diploma, Painting and Sculpture, Silpakorn University.
Solo Exhibition :
1970 - Mini Meni, Siam Square, Bangkok
1976-1980 - Goethe Insitute, Bangkok
1987 - The National Arts Gallery, Bangkok
- Imperial Hotel, Bangkok
2000 - Siam Gallery, Phuket
Selected Exhibitions :
1981-2000 - Participate in various art exhibitions in Thailand and abroad(France, Germany, China, U.S.A.)


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : เสาหินนาวาโฮ
ปีสร้าง (พ.ศ.) : 2540
เทคนิค : สีน้ำมันบนผ้าใบ
ขนาด (ซม.) : 90 x 127 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Navajo Coloumn
Date : 1997
Technique : Oil on canvas
SIZE (cm) : 90 x 127 cm.
COLLECTION : -
ชื่องาน : ดอกธรรมรักษา
ปีสร้าง (พ.ศ.) : 2542
เทคนิค : ปากกาหมึกดำบนกระดาษ
ขนาด (ซม.) : 38 x 55 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Dhamaraksa Flower
Date : 1999
Technique : Pen & Ink on paper
SIZE (cm) : 38 x 55 cm.
COLLECTION : -
ชื่องาน : ไตรภูมิ 1
ปีสร้าง (พ.ศ.) : 2548
เทคนิค : สีน้ำมันบนผ้าใบ
ขนาด (ซม.) : 113 x 141 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Tripoom 1 (The third world 1)
Date : 2005
Technique : Oil on canvas
SIZE (cm) : 113 x 141 cm.
COLLECTION : -
ชื่องาน : ไตรภูมิ
ปีสร้าง (พ.ศ.) : 2504
เทคนิค : หมึกดำบนกระดาษ
ขนาด (ซม.) : 50 x 64 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Tripoom 3 (The third world 3)
Date : 1961
Technique : Ink on paper
SIZE (cm) : 50 x 64 cm.
COLLECTION : -
ชื่องาน : ไตรภูมิ 3
ปีสร้าง (พ.ศ.) : 2548
เทคนิค : สีน้ำมันบนผ้าใบ
ขนาด (ซม.) : 115 x 137 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Tripoom 3 (The third world 3)
Date : 2005
Technique : Oil on canvas
SIZE (cm) : 115 x 137 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.