ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
ชวน หลีกภัย
เกิด :
28 กรกฎาคม 2481 ตรัง
การศึกษา :
2505 - นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- เนติบัณฑิตไทย :
สำนักอบรมศึกษาทางกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา สมัย 17
2535-2538, 2540 -2543 - นายกรัฐมนตรี คนที่ 20 ของประเทศไทย
นิทรรศการเดี่ยว :
2537 - "นิทรรศการศิลปกรรมของ ฯพณฯ นายชวน หลีกภัย นายกรัฐมนตรี" หอศิลป คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร กรุงเทพฯ
-------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Chaun Leekpai
Born :
July 28, 1938 Trang
1992-1995, 1997-2001 Prime Minister of Thailand


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : รปภ.เวียดนาม
ปีสร้าง (พ.ศ.) : 2537
เทคนิค : วาดเส้น
ขนาด (ซม.) : -
ผู้ครอบครอง : -
Title : -
Date : 1994
Technique : Drawing
SIZE (cm) : -
COLLECTION : -
ชื่องาน : กำแพงเมืองจีน
ปีสร้าง (พ.ศ.) : 2536
เทคนิค : วาดเส้น
ขนาด (ซม.) : -
ผู้ครอบครอง : -
Title : (Great Wall of China)
Date : 1993
Technique : Drawing
SIZE (cm) : -
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.