ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
โชติรส เตชะพันธุ์วณิช
เกิด :
9 มกราคม 2529
ที่อยู่ :
99/1404 ม.นักกีฬาแหลมทอง ถ.กรุงเทพกรีฑา ข.สะพานสูง กทม. 10250
การศึกษา :
- วิทยาลัยช่างศิลป์ ลาดกระบัง
- คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ (ประติมากรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร
นิทรรศการกลุ่ม :
2552 - นิทรรศการศิลปนิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีสุดท้าย คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
รางวัล/เกียรติยศ :
2552 - รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 3 เหรียญทองแดง ประเภทประติมากรรม การแสดงประติมากรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 55
2551 - รางวัลทุนการศึกษาจากมูลนิธิซีเมนต์ไทย
- ทุนส่งเสริมการสร้างสรรค์ศิลปะ มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Chotirost Techapanwanit
Born :
January 9, 1986


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : รังรัก
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : เชื่อมโลหะ
ขนาด (ซม.) : กว้าง 400 x ยาว 500 x สูง 300 ซม
ผู้ครอบครอง : -
Title : The Space of Love
Date : -
Technique : Welding Metal
SIZE (cm) : W. 400 x L. 500 x H. 300 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.